pondelok 20. mája 2013

KONTROLÓRI NAŠLI PREŠĽAPY ZA 1,7 MILIÓNA EUR!!!


Kontrolóri zistili, že externistom vyplácali peniaze, aj za to, čo neurobili.

V školstve sa šafárilo. Vinníka niet

Kontrolóri zistili, že centrum externistom vyplácalo peniaze, aj za to, čo neurobili.

Dušan Čaplovič. TASR/M.SvítokV rezorte ministra školstva Dušana Čaploviča je problém. Kontrolóri našli v hospodárení jeho podriadených prešľapy za 1,7 milióna eur. Ide o Metodicko-pedagogické centrum – jeden z mnohých priamo riadených úradov ministerstva školstva, ktorého vedenie sa mení vždy s novou mocenskou garnitúrou. K pochybeniam došlo v časoch prvej vlády Roberta Fica.
Pracovníci centra mali podľa výsledkov kontroly neúčelne a neefektívne hospodáriť a dôjsť malo dokonca aj k bezdôvodnému obohateniu – o 131-tisíc eur. „Kontrola vyplývala z podozrenia, že istému okruhu osôb boli vyplácané odmeny za dohody o vykonaní práce nie na základe reálne vykonaných činností,“ hovorí bývalý riaditeľ úradu Ivan Pavlov.

Hľadá sa... 
„Istý okruh osôb“ mala byť zhruba tridsiatka externistov, ktorí boli na výplatnej páske centra za jeho predchodkyne Heleny Hanuljakovej.
„Inštitúcia nemá toľko zamestnancov, aby pokryla všetky činnosti, napríklad zákon o pedagogických zamestnancoch prednášali iní,“ vysvetľuje angažovanie „dohodárov“ Hanuljaková. Tvrdí, že peniaze vyplácala aj za odborné recenzie, posudky, či účasť v komisiách.
Keď však kontrolóri žiadali výkazy ich práce – nastal problém. „Dokumentácia, ktorá mala dosvedčovať, že práce boli vykonané, sa u niekoho našla, u niekoho nie,“ hovorí Pavlov. A zodpovedného, zdá sa, niet. Exriaditeľka Hanuljaková tvrdí, že podklady mal jej podriadený – ekonomický riaditeľ Milan Podprocký. „Mali sme pocit, že ten to zlikvidoval, ale nevieme, prečo, či chcel kompromitovať alebo čo,“ vyhlásila. Podprocký zase tvrdí, že výplaty pre externistov išli cez jeho bývalú šéfku. Dohody boli podľa neho podpisované v čase, keď v centre ešte nepracoval a sám sa o nich dozvedel len náhodou. „Kontroloval som výdavky a prišiel som na to, že raz kvartálne sa vyplácali vyššie peniaze na nejaké účty,“ povedal HN.

Svetlo do prípadu 
Kde sa peniaze stratili a kto je za to zodpovedný? Horúci zemiak si prehadzujú nielen bývalí zamestnanci, ale aj úrady. Vedenie pedagogického centra nám odmietlo poslať správu z kontroly. „V tejto otázke odporúčame obrátiť sa na odbor kontroly ministerstva školstva,“ odkázala HN riaditeľka Henrieta Crkoňová. Rezort HN vysvetlil, že správu o následnej finančnej kontrole nie je možné podľa infozákona sprístupniť. A s otázkami na nápravné opatrenia, ktoré malo centrum po kontrole uskutočniť, nás odkázal späť na riaditeľku Crkoňovú.
Okrem ministerstva školstva skúmal prešľapy centra aj rezort financií, konkrétne Správa finančnej kontroly Bratislava. Tá šafárenie potvrdila a vyrubila centru odvod 55-tisíc eur.
„Z toho uhradilo Metodicko-pedagogické centrum 16 377 eur. Penále sa pohybuje vo výške 1 136 eur,“ informovalo tlačové oddelenie rezortu. Ani to nám však správu o výsledku kontroly a bližšie informácie o prešľapoch na centre neposlalo.
 - 22. 1. 2013 
zdroj:
http://hnonline.sk/slovensko/c1-59166110-v-skolstve-sa-safarilo-vinnika-niet