sobota 25. mája 2013

NIEKOMU PLNÍME VRECKÁ

http://youtu.be/7VK0HlhFIFA   http://youtu.be/33xmxjA-eUU
14 780 699 €!!! KEBY TÝMI PENIAZMI ZAPLATILI PRIAMO PRACOVNÍKOV, ČO 
S TÝMI DEŤMI PRACUJÚ, ICH MATERIÁLNE VYBAVENIE PRIAMO V ŠKOLÁCH,
URČITE BY SA DOSIAHLI LEPŠIE VÝSTUPY!!!

V čase keď žiaci s patologickými prejavmi fyzicky napadajú učiteľov a narastá 
počet problémových žiakov, ale neobjavujú sa primerané legislatívne riešenia problematiky, školy nemajú na špeciálnych asistentov a odborní zamestnanci 
v rezorte školstva, ktorí vykonávajú odborné psychologické činnosti sú diskriminovaní vládou SR (bod 20. správy učiteľov:
Učitelia opäť zadarmo vyplnia zbytočné dotazníky
(depistážny dotazník z Ministerstva školstva
k projektu sú nútení vyplniť a odovzdať  práve v týchto dňoch)
a všetko pôjde ako pred tým???


Z projektu s názvom "Komplexný poradenský systém prevencie a 
ovplyvňovania sociálno-patologickýchjavov v školskom prostredí" 
pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie http://www.vudpap.sk/aktuality/
sa celkovo z techniky nakúpi nasledovné:
•187 notebookov (570ks) za 106 590 eur
•85 notebookov s dotykovou obrazovkou za 80 750 eur (vysvetlenie nutnosti ich kúpi je šarmantné a dostupné tu)
•externé monitory 57 ks celkovo za 5274 eur (vraj uľahčujú prácu, prečo sa nekúpia namiesto NB lacnejšie stolové PC mi je záhadou)
•digitálne kamery 83 ks (1ks za 840 eur) celkovo za viac ako 69 000 eur
•digitálne fotoaparáty 83 ks (1ks za 240 eur) celkovo za viac ako 20 000 eur
•set pre virtuálne video konferencie 83ks celkovo za 47 000 eur
•83 ks projektorov celkovo za 41 820 eur plus plátna za 24 600 eur
•interaktívne tabule 83ks za celkovú sumu 40 000 eur
•diagnostické a edukačné pomôcky pre odborné aktivity za 7 407 000 eur!