nedeľa 26. mája 2013

V MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE

V školstve stále ešte vládne socializmus, napríklad v tom, že ak nejaká rozpočtová organizácia neminie finančné prostriedky určené na ňu do konca kalendárneho roka, tak o ne jednoducho príde. Koniec roka je rajom pre všetky firmy, eseročky a iné spriatelené agentúry, či jednotlivcov podnikavého ducha. Rozpočtovky sa predbiehajú v míňaní peňazí. Veď kto by chcel o ne prísť. A čo na tom, že nejakej škole sa rozpadáva strecha, alebo na žiakov padá plesnivá omietka, hlavne, že my o nič neprídeme a využijeme všetko, čo sa len dá. Veď by sa mohlo stať aj to, že by nám dali o rok menej, keď to nedokážeme patrične minúť.
Tu máme jeden „svetlý“ príklad:
AGENTÚRA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU
A ŠPORTU SR PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ (ASFEU)
Úlohy agentúry? http://www.asfeu.sk/agentura/o-nas/ulohy-agentury/
Ukážeme si ako ASFEU vyčerpáva finančné prostriedky určené na ňu
v maximálnej možnej miere:
Dňa 19.12. 2012 podpísala ASFEU zmluvu s IMI Trade s.r.o. so Žiliny
na propagačné materiály za 19 522,34 eur. http://www.ezmluvy.sk/zmluva/753094
Propagačné materiály boli fakturované pochopiteľne už 27. dec. 2012.
http://www.asfeu.sk/uploads/media/20121231_faktury2012.pdf
(488/12 propagačné predmety-posledné v zozname)
Tu je ukážka z toho, čo sa nakúpilo:
75x príručná fľaška = 545,25 Eur
40x súprava pánskych doplnkov = 365,60 Eur
40x krabica na víno = 416,- Eur
75x vínová sada = 447,- Eur
115x dáždnik = 1092,50 Eur
225x cestovné puzdro s PC doplnkami = 2632,50 Eur
(viac pozri obrázok)
Tu koncoročné míňanie, ale z ďaleka nekončí. Ako v každej normálnej rozpočtovej organizácii sa pravdaže aj na ASFEU musela konať v decembri poriadna žúrka. Objednávka z 6.12. 2012, popis: spoločenská akcia ASFEU na 8866,67 Eur.
Schválila: Ing.Mgr.Kopasová - generálna riaditeľka.
http://www.asfeu.sk/uploads/media/20121231_objednavky2012.pdf
K tomu zodpovedajúca faktúra z 21.12.2012, popis:
AKCIA PRE ZAMESTNANCOV ASFEU = 8866,68 Eur.

http://www.asfeu.sk/uploads/media/20121231_faktury2012.pdf


Tu sa konala koncoročná žúrka ASFEU.
http://www.nuspirit.sk/en/nuspiritbar http://www.nuspirit.sk/en/kontakt
26 marca 2013 sa objavili štyri zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre ASFEU od Čaploviča (cez Európsky fond regionálneho rozvoja),
ktoré znamenajú 3.206.833,00 € na účet ASFEU.
http://crz.gov.sk/index.php?ID=846392&l=sk
http://crz.gov.sk/index.php?ID=846394&l=sk
http://crz.gov.sk/index.php?ID=846396&l=sk
http://crz.gov.sk/index.php?ID=846398&l=sk

Znamená to zrejme, že míňali dobre - „V MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE“.
A určite aj míňať budú, ak im to dovolíme. Alebo žeby ASFEU - Riadiaci orgán pre operačné programy Vzdelávanie a Výskum a vývoj predsa len na niečo bol?
Možno by nám to prezradil prieskum verejnej mienky na tieto operačné programy
z apríla roku 2011, ktorý si dalo ministerstvo školstva urobiť len za 11.690,00 €.
http://crz.minedu.sk/minedu/?search=GFK+Slovakia&hladat=H%C4%BEada%C5%A5http://crz.minedu.sk/data/att/1566.pdf
http://crz.minedu.sk/data/att/1567.pdf
poznámka:
"V decembri 2012, bola vyvodená personálna zodpovednosť voči niekdajšej
generálnej riaditeľke agentúry ASFEU. Následne bol zrušený pracovný pomer
so zamestnankyňou, ktorá zabezpečovala nákupy tovarov."
http://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vyvodilo-dalsiu-personalnu-zodpovednost/