nedeľa 9. júna 2013

PROTIŠTRAJKOVÁ PROPAGANDA Z PEŇAZÍ EU

Čítať Učiteľské noviny je pre zdravého inteligentného učiteľa čistý masochizmus.
Ani májové číslo 21/ 2013 "nesklamalo". Najmä rozhovor s p. Petákovou,
prezidentkou Združenia samosprávnych škôl Slovenska, ktorá "vníma s
uspokojením, že máme ministra, ktorý vie a chce počúvať. Chce nám učiteľom
porozumieť, vypočuť nás, debatovať." Skutočnou lahôdkou je titulok rozhovoru:
KEĎ UČITEĽSKÉ PORYVY SPLYNÚ S ODUŠEVNENÍM ROZDAŤ SA ŽIAKOM
(rozhovor v poetickom duchu viedol Ľudo Pomichal).
V stĺpčeku Dušan Mikolaj (zhoda mien s bývalým ministrom školstva je údajne čisto
náhodná) z redakčného tímu okrem iného píše: "Štrajková nespokojnosť učiteľov je
možno jednou z reakcií na svojské hľadania východísk zo súčasného stavu. Myslím
si však, že vôbec nie je verejnou prezentáciou každodenných pozitívnych skutkov
učiteľa, obrazom jeho vnútorných kvalít a spoločenskej vážnosti. Ba stále častejšie
sa pýtam, či takto vyvolávané prejavy nie sú iba z radu krokov zákulisnej stratégie
smerujúcej v konečnom dôsledku proti dlhodobému dôstojnému postaveniu učiteľa
v zložitom sociálnom mechanizme sveta."
TAK ! ABY SME VEDELI, "VO CO KRÁČÍ".
Učiteľské noviny sú distribuované do škôl zadarmo. Aj ich vytvorenie a tlač
je podľa stránky MŠVVaŠ "zadarmo", sú financované z projektu „Vzdelávanie
učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov"
http://www.minedu.sk/obnovenie-ucitelskych-novin/
V skutočnosti sa aj na európske fondy skladajú daňoví poplatníci,
ktorých by určite nepotešilo, keby sa dozvedeli, ako sa s ich príspevkami
na naše vzdelávanie narába.
1. Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva aj s dodatkami: podľa
dodatku č.2 za 42 čísel Učiteľských novín je 343 980 € bez DPH
http://crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=ESF%2FOPV%2FPVU%2F909&art_ico1=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Dodávateľ: PhDr. Ľubomír Pajtinka, Vydavateľstvo PARENTES
http://crz.gov.sk/index.php?ID=114395&search=PARENTES&fulltext_search.x=24&fulltext_search.y=9
Kto je Ľubomír Pajtinka?
...Pôsobil ako riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu a viac ako

tri roky pracoval ako poradca ministra školstva pre reformu 
vzdelávania. Pred volebnou kampaňou v roku 2010 sám z tejto
pozície abdikoval a viedol 140 členný tím odborníkov, ktorý

pripravoval analýzu tém digitálneho vzdelávacieho projektu pri
Štátnom pedagogickom ústave. Od roku 2009 vydáva časopisy
Rodina a škola a Slovenský stenograf. Naďalej je literárne činný.
Nie je a nikdy nebol členom žiadnej politickej strany napriek tomu,

že PRE VIACERÉ SPRACOVAL PODKLADY DO ICH VOLEBNÝCH
PROGRAMOV ZA OBLASŤ ŠKOLSTVA...
http://erodina.sk/?option=clanok&clanok=265879057-kto-je-lubomir-pajtinka_&Item=9
2. Zmluvy na tlač: podľa prílohy č.2b k Zmluve o dodávaní polygrafických

 výkonov je za 42 x 24.100 výtlačkov 285 256 € s DPH
http://crz.gov.sk/index.php?ID=114394&art_zs2=Versus%2C+a.+s.&art_predmet=&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=114497&art_zs1=&nazov=&art_ico1=&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5
Dodávateľ: VERSUS, a. s. a jej predseda predstavenstva:

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Tuharsk%FD&MENO=Alb%EDn&SID=0&T=f0&R=1
ktorému určite tiež niečo kvaplo pri tlači materiálov do predvolebnej kampane.

Objednávateľ v oboch prípadoch je Štátny inštitút odborného vzdelávania,
ktorého tieňový riaditeľ je sám tretí muž ministerstva školstva - Vedúci 

služobného úradu Ing. Ivan Stankovský, CSc.

Pán minister školstva, ktorý svojim úradníkom pod tlakom našej kampane

už odoprel čítaníčko k rannej káve: „Robíme vážne opatrenia, napríklad
na ministerstve nebudeme odoberať noviny, stálo to 14­-tisíc eur.“
http://www.sme.sk/c/6746875/caplovic-o-setreni-robime-vazne-opatrenia-nebudeme-uz-odoberat-noviny.html

má zrejme dojem, že učiteľom tlač naopak prospeje. A aby nečítali kde čo
a aby boli správne „názorovo orientovaní“ distribuuje im priamo na školy
to „najlepšie“ od tých najlepších, jemu podobných odborníkov. A nám je už
jasné prečo nereagoval na výzvu, že by drahý špás s názvom UČITEĽSKÉ
NOVINY stačilo mať aj v elektronickej podobe. Poprípade aj nemať, ale to
by sme sa ukrátili o PORYVY SPLYNÚŤ S ODUŠEVNENÍM ROZDAŤ SA, 
ako inak než po vzore Učiteľských novín: "ZADARMO"

Alebo je to

PROTIŠTRAJKOVÁ PROPAGANDA PLATENÁ Z PEŇAZÍ EURÓPSKEJ ÚNIE ?