pondelok 10. júna 2013

VOZOVÝ PARK MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

Začalo to týmto textom s 5.2.2013 pre denník SME:
V rámci pripravovanej kampane s názvom „Vláda SR tvrdí, že nie sú peniaze, tak jej ich 
učitelia pomôžu nájsť“ sa už pár týždňov venujem vozovému parku MŠ VV a Š SR. Keď 
som si prečítal v denníku SME, že pán štátny tajomník Štefan Chudoba má k dispozícii staré
AUDI, ktoré už tri krát pomáhal roztláčať, bolo mi hneď jasné že klame. Podľa faktúr a 
objednávok zverejnených na webovej stránke ministerstva má pán Chudoba k dispozícii 
hneď sedem starých AUDI A6. Radosť z jazdy si užíva nielen na súkromnom BMW, ale 
aj na vládnej AUDI A6, ktoré majú v priemere najazdených  štyristopädesiattisíc kilometrov.
Neverím však tomu, že autá, do ktorých údržby ministerstvo vrazilo len v roku 2012 spolu
43547 Eur, by bolo treba roztláčať. Na týchto autách, ku ktorým sú k dispozícii aj platení
šoféri, je zrejme pôvodná len karoséria. Do celého vozového parku pozostávajúceho z 30 
áut išlo z našich daní minulý rok na údržbu 128447 Eur. Ak si k tomu prirátame pohonné 
hmoty (126111 Eur), poistenie, prenájom limuzíny za 6317 Eur, či prepravy taxíkom,  je 
zrejmé, že ministerstvo školstva ešte ekonomická kríza nezasiahla. Štefan Chudoba bol 
agent ŠTB s číslom 27879.
http://www.upn.gov.sk/regpro/zobraz.php?typ=kraj&kniha=77&strana=101&zaznam=71736
http://www.sme.sk/c/6354581/caplovicov-statny-tajomnik-bol-agent-stb.html
10. 2. 2013 bola časť textu použitá v tomto článku SME:
http://www.sme.sk/c/6698033/caplovic-sa-pri-otazkach-o-prenajme-limuziny-zatal.html

GENÉZA KAUZY VOZOVÝ PARK MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

Február 2013 články v SME a podávanie infožiadostí
učiteľov na MŠVVaŠ vo veci vozového parku.
5.3.2013

http://www.sme.sk/c/6723695/u-caplovica-maju-dalsie-drahe-audi-nezrovnalosti-odhalili-ucitelia.html
Po tomto článku nastáva prvý prielom:
7.3.2013
Ministerstvo školstva vyvodilo ďalšiu personálnu zodpovednosť

http://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vyvodilo-dalsiu-personalnu-zodpovednost/
8.3.2013
V hlavných správach RTVS je odvysielaná reportáž: „Šafárenie s autami na ministerstva školstva“

http://youtu.be/YuAVcreMiVk
11.3.2013 cez infozákon sme si vyžiadali:
"Žiadosť ev.č. 229/2013-PKV:
žiadam o sprístupnenie výsledkov vnútornej kontroly v rámci vozového parku Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR, ktorá bola zrealizovaná na pokyn pána ministra Doc. PhDr. Dušana 
Čaploviča, DrSc. v priebehu februára 2013.
Zároveň žiadam o sprístupnenie zoznamu osôb podieľajúcich sa na poskytnutí informácii, ktoré
sú predmetom tejto žiadosti.
Odpoveď:
- pri internom preverovaní hospodárenia týkajúceho sa servisu a údržby vozového parku ministerstva,
bolo počas februára 2013 zistené viacnásobné pochybenie zodpovedných zamestnancov. Zistené 
nedostatky sa týkali nezrovnalostí v objednávkach a faktúrach a to najmä vo vzťahu k rozsahu a 
odôvodnenosti servisných úkonov. Osobitná písomná správa z preverovania nebola vypracovaná a 
zo zistených pochybení boli vyvodené voči 2 zodpovedným zamestnancom pracovno právne dôsledky.

Dvaja zamestnanci boli prepustení bez toho,
aby existovala písomná sprava o ich pochybení!!!

Ministerstvo školstva vyhlásilo:
„vo veci vozového parku nevylučujeme ani trestnoprávnu dohru“
Hneď na to sa však zbavuje zodpovednosti a vo veci prestane konať
z dôvodu, že čaká na výsledky auditu ministerstva financií.

V druhej polovici marca sa objavuje Anonym pravdepodobne
zamestnancov ministerstva školstva:
http://www.gjh.sk/~crmoman/Anonym/
25. 3. 2013
minister vyhlásil: „Už máme urobený audit na audi.
Zatiaľ musíme o ňom mlčať. Budete prekvapená z
výsledku auditu ministerstva financií.“
„Budem mať tlačovú konferenciu, kde poviem, že
ste sa mýlili. Prenájom bol ekonomický a dobrý.“
http://www.sme.sk/c/6748354/caplovic-obhajoval-audi-vysledkami-kontroly-ktora-sa-este-neskoncila.html
Tlačová konferencia z výsledkami auditu ministerstva
financií bola ohlásená na koniec apríla.
19.4.2013
TV JOJ v NOVINÁCH O o 12-00 a 17-00 odvysiela prvú reportáž
o učiteľoch kontrolujúcich faktúry ministerstva školstva a začína skúmať
problém vozového parku ministerstva.
http://youtu.be/zqGSe97-hXM
29.4.2013
Bolo podané trestné oznámenie na neznámych zamestnancov
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
vo veci vozového parku na OR PZ v Bratislave III.
http://www.gjh.sk/~crmoman/Trestne_oznamenie_vozovy_park_MSVVaS/
Trestné oznámenie vypracovala kancelária právnika
Vladimíra Šárnika na základe našich podkladov.
TV JOJ o podaní trestného oznámenia
v ten deň v NOVINÁCH o 12-00 a 17-00
zverejnila reportáž. http://youtu.be/Rm0e7sem47U

 

Vo veci vozového parku si od 11.3. žiadame zoznam
zodpovedných zamestnancov vozového parku MŠVVaŠ.
Na žiadosti ministerstvo vydalo rozhodnutie
o nesprístupnení informácii na čo sme sa odvolali.
Na odvolanie 
ministerstvo vydalo tiež rozhodnutie
o nesprístupnení informácii.

Bratislava 6. mája (TASR) - Kvôli nezrovnalostiam vo vozovom parku na ministerstve školstva
podal učiteľ Vladimír Crmoman z bratislavskej Spojenej školy Novohradská pred týždňom
trestné oznámenie. V utorok (7.5.2013) je predvolaný na políciu....
...."Pokračujeme v ďalšom preverovaní a šetreniach. Zistené skutočnosti nebudeme riešiť
cez médiá, ale na inej úrovni," uviedol dnes hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.
http://www.teraz.sk/slovensko/skolstvo-ucitel-limuziny-trestne-ozname/45350-clanok.html

25. 6. 2013
Sa zdá, že na ministerstve školstva boli realizované dve kontroly:
Prenájom limuzíny však nepreverovali, keďže im rezort školstva oznámil, že dokumentáciu k tejto
kauze v rovnakom čase skúma ich vlastný audítor.
Išlo by teda podľa nich o duplicitnú prácu, čo by bolo v rozpore so zásadami koordinácie.
„Cieľom koordinácie je predchádzanie duplicite alebo prekrývaniu výkonu vládnych auditov za 
účelom optimalizácie využitia ľudských zdrojov,“ vysvetľuje ministerstvo financií.
http://www.sme.sk/c/6848745/caplovic-obisiel-s-drahym-audi-inspektorov.html

16.7.2013 
Minister školstva Dušan Čaplovič odmieta zverejniť výsledky auditu.
Vyhovára sa na trestné oznámenie. Zákon však zverejnenie v takomto prípade nezakazuje:
http://youtu.be/ZEouanSraLc

14.8.2013 
Sľubovaný audit na audi sa teda nakoniec (kto vie prečo) nekonal:
http://www.sme.sk/c/6901871/prenajom-audi-u-caplovica-zahladili-v-sprave-z-kontroly-o-nom-nie-je-ani-slovo.html

Nasleduje "INFORMATÍVNA SPRÁVA ODBORU VNÚTORNEJ SPRÁVY O STAVE VOZOVÉHO PARKU MŠVVAŠ SR K 31.12. 2012" (dôležité sú hlavne strany 6, 7 a 8)

Šafárenie s autami v rezorte školstva už polícia nerieši:
Polícia zastavila vyšetrovanie v kauze limuzín ministerstva školstva: