štvrtok 10. októbra 2013

ČAPLOVIČ MÁ RÁD DETI

              Milí rodičia našich školopovinných detí.

      Chcel by som, aby ste vedeli, že Dušan Čaplovič, aj v tejto nepriaznivej
všeobecnou krízou poznačenej dobe, myslí na naše deti a robí pre ne 
z celého srdca, čo je v jeho silách. Najlepším príkladom je určite to, koľko
do našich detí vkladá investícií. Aj z eurofondov vo výške 280 miliónov eur,
ktoré mu, takpovediac, spadli z neba, investoval do našich detí neskutočné 
peniaze. Pýtate sa, akú cenu má Čaplovičova úprimná láska k našim deťom?

100%?  Nie, on má naše deti predsa naozaj rád.

50%?   To určite nie, veď on vie, čo potrebujú.

30%?    Nie, nie. Nebuďte chamtiví, rodičia.

10%?    No tak! Rodičia! Vaše deti raz určite pochopia,
              že niekedy je menej viac. Musíte to pochopiť aj VY.
              Skutočné hodnoty sú predsa inde.

Čaplovičova veľká, nezištná a skúsenosťou opradená láska sa blíži 
                            k  ÔSMIM  PERCENTÁM:
A je to láska naozaj úprimná. Veď im kúpil samé také veci, ktoré určite budú 
v živote potrebovať: Deťom do škôlok kúpil tablety. Pre tých starších zase 
Národnú sústavu kvalifikácií, aby vedeli, že kaderníčka strihá vlasy a kominár
čistí komíny. Nezabudol ani na deti, ktoré to majú v živote ťažšie a kúpil im 
na pomoc depistážne dotazníky. 
http://youtu.be/7VK0HlhFIFA   http://youtu.be/33xmxjA-eUU

A Dušan Čaplovič im predsa kúpil aj zmrzlinu:
 

No nezaslúžil by si už zlatý ujo Dušan Čaplovič za jeho veľkú lásku k našim deťom,
k našim žiakom od nás ocenenie a prípadne nejaký dar? Navrhujem začať knihou
(symbolom vzdelania), ktorá mu určite pripomenie aj to jeho neopakovateľné detstvo: