pondelok 14. októbra 2013

ČIERNY TÝŽDEŇ

Keďže osobne nepoznáme učiteľa, ktorý by bol spokojný s tým, čo za posledný týždeň
(7. až 13. október 2013) vyrokovalo vedenie OZ PŠaV, obávame sa, že prieskum verejnej
mienky zamestnancov školstva by ukázal, že spokojnosť začína a končí u vedenia OZ PŠaV.
Aj preto Vám prinášame dva pohľady nespokojných:

1. Prvý je z dielne štafeťákov: 
Školstvo je pre vládu SR až taká "priorita", že v roku 2014 sa chystá naliať do školstva oproti 
roku 2013 o neuveriteľných 12 miliónov eur viac. To určite spôsobí prevratné zmeny, aké tu 
neboli od roku 1989. (Napríklad sa zrušia školské zariadenia, ktoré sa budovali desiatky rokov.)
A teraz už bez irónie:
Obzor vlády je akoby len do najbližších volieb, nie do budúcnosti 15-30 rokov. Investícia do 
vzdelávania a učiteľov pre nich nie je taká priorita ako investícia do nového úseku diaľnice, 
či daňové prázdniny pre investora, ktorý vytvorí, alebo dokonca len udrží 200-300 pracovných
miest. A K TOMU PRÁVE INVESTÍCIA DO VZDELANIA JE Z DLHODOBÉHO 
HĽADISKA ZÁKLADNÁ ZBRAŇ NA ZNIŽOVANIE NEZAMESTNANOSTI!!!
Správanie vlády, ale aj vedenia OZ PŠaV pôsobí, ako vždy dopredu pripravená inscenácia, 
ktorej scenár sa píše podľa potrieb finančných skupín s občasnými vstupmi reagujúcimi 
na tlak verejnej mienky. 
Desiaty október sa zapíše do dejín ako čierny deň slovenského školstva. Pasažieri potápajúcej
sa lode s názvom "Školstvo" dostali od vlády SR namiesto záchranných člnov vianočné 
odborárske kolekcie. Celý tento podvod založený na politickom vydieraní "však ste dostali
viac ako ostatní" nezakryje fakt, že vláda oproti minulému roku pridala len úbohých 12 miliónov
eur. Svojvôľa vedenia OZ PŠaV nás doviedla k 120 miliónovému poklesu, oproti pôvodným
požiadavkám štrajku. Čaplovičova správa o stave školstva je len bezvýznamný zdrap papiera,
ktorý nás mal na nejaký čas zabaviť. Deklarované záväzky do roku 2016 sú už definitívne 
v rovine sci-fi a predstavy do roku 2020 prechádzajú do žánru fantasy 
(umelecký žáner založený na fiktívnom príbehu).
Vyjednávaniu šéfov OZ PŠaV s vládou opäť nepredchádzal žiadny prieskum verejnej mienky 
zamestnancov školstva. Ondek nepriniesol na rokovanie žiadne vlastné požiadavky, ale len 
vychádzal zo správy o stave škostva, ktorú nedávno zverejnil Čaplovič. Inými slovami: 
Čaplovič navrhol, Ondek poslušne návrh priniesol Kažimírovi, ktorý rozhodol aj tak po svojom
a Ondek sa opäť len podvolil. 
Ondek otvorene kolaboruje s vládou, ktorá sa učiteľom vysmieva. Nástupný plat učiteľa bude
okolo 570 eur, nástupný plat v ČR je 800 eur rovných. Vláda nás trestá za to, že sme úspešní: 
Pri najnižšom financovaní a najnižších platoch dosahujeme výsledky ako je priemer OECD.                                                                                   Máme začať zle učiť?
Optimalizácia školskej siete je typická pravicová politika. Sociálna politika je založená na solidarite

a pomoci, silnejší pomáhajú slabším. Menším školám treba pomôcť, nie ich nechať zakapať.

2. Druhý je za Nové školské odbory (NŠO):
Minulý rok bolo v správe OECD o slovenskej ekonomike napísané toto: "Nízke platy učiteľov 
by mohli čiastočne vysvetľovať nízku kvalitu vzdelávania na Slovensku. Platy učiteľov sú nízke. 
Ak by mali ich platy dosiahnuť 75 percent priemernej mzdy vysokoškolského absolventa, čím 
by sa priblížili priemeru v štátoch OECD, vyžiadalo by si to rast platov učiteľov zhruba o 50 
percent." Generálny tajomník OECD Ángel Gurria sa vyjadril, že bez zásadnej reformy školstva
nebude pre Slovensko ľahké udržať krok so vzdelávacími systémami v ostatných európskych 
krajinách. Rok po uverejnení správy OECD o slovenskej ekonomike sa zvýšili platy 
pedagogických zamestnancov v školstve len o 5 %  a všetko naďalej ostáva v rovine neurčitých
sľubov. Predsedníctvo NŠO nepovažuje zvýšenie platov o 5 % za žiaden citeľný pokrok. Aj 
naďalej odmietame tézu, že Slovensko nemá momentálne na to, aby investovalo do svojej 
budúcnosti, do vzdelania detí a mládeže. Sme presvedčení, že peniaze na školstvo by sa našli! 
Súčasná vláda by mohla nájsť peniaze, ktoré by sa mohli investovať do školstva. Vláda ale 
namiesto hľadania peňazí podporuje finančné skupiny, či veľkých podnikateľov, ktorí tento 
štát vyciciavajú a okrádajú. Nerieši nijako korupciu, nevidíme žiadne pokroky vo vymožiteľnosti
práva, naopak, citlivé kauzy sa zametajú pod koberec a zlodeji ostávajú nepotrestaní. Myslíme 
si, že táto vláda, bohužiaľ, tak ako predchádzajúce, nevyvíja žiadnu reálnu snahu o to, 
aby pozdvihla školstvo na kvalitatívne vyššiu úroveň. Uskutočnené rokovania o zvýšení platov 
považujeme za divadlo, ktoré malo zachovať dekórum vlády a funkcionárov OZPŠaV.

Z JEDNÉHO ZVÝŠENIA UROBILI DVE
Na záver naše najdôležitejšie zistenie z čierneho týždňa školstva:
Vláda aj predsedníctvo OZ PŠaV klamú, ak hovoria, že došlo k zvýšeniu platov zamestnancov
školstva. Vláda v skutočnosti len udržiava zvýšenie, pre ktoré sa rozhodla už v roku 2012 http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/250788-kazimir-ponukol-ucitelom-zvysenie-platu-o-paet-percent/
a ktoré neovplyvnil štrajk ani správa o stave školstva. V roku 2014 budeme na tom v školstve
rovnako ako v roku 2013. Zvýšenie platov  je v skutočnosti čistá fikcia, ktorou sa vláda SR
za pomoci šéfstva starých odborov snaží podviesť verejnosť.

P.S. V čiernom týždni slovenského školstva sme pozorovali aj vrcholiacu aroganciu šéfov 
OZ PŠaV voči jej členom (na ich facebookovej skupine). Práve od spomínaných šéfov tam
však zaznel návrh, ktorý stojí za zamyslenie: "Vaše členstvo v OZ je dobrovoľné, ak máte
pocit, že sa niekto priživuje na Vašich príspevkoch, investujte tieto peniaze tam, kde to 
považujete za rentabilnejšie."