štvrtok 28. novembra 2013

ZÁZRAK NA MINISTERSTVE ŠKOLSTVA

Určite ste vždy chceli mať auto, ktorému kilometre
na tachometre nestúpajú, ale naopak klesajú.
Takéto auto zázrakov vlastní ministerstvo školstva!!!
Už od roku 2001.
Servis tohto zázraku podľa "Informatívnej správy odboru vnútornej správy o stave vozového parku MŠVVaŠ SR k 31.12. 2012", ktorú sme získali cez infozákon, stál nás daňovníkov v rokoch 2009 až 2012 len 6.822,10 


Takýchto zázrakov majú na ministerstve školstva viacero:
Servis zázraku BA430GH nás stál v rokoch 2009 až 2012 zas len 12.047,91 €.

A servis zázraku BA097HM nás stál v rokoch 2009 až 2012 slabých 17.431,69 €.

zdroje:
http://tkcheck.assecosolutions.sk/ovoz/response.htm
http://www.seka.sk/ov/230D120908EC7C07122364
http://www.seka.sk/ov/BA0D2D0905C82807120F93
http://www.seka.sk/ov/0F0D0C090A7D23071305BD