piatok 9. augusta 2013

600 PROTISTRESOVÝCH LOPTIČIEK

Musíme liezť tomu ministerstvu školstva riadne 
na nervy, keď pre svojich pracovníkov nakúpili
600 protistresových loptičiek Santa Claus:

Z vládneho auditu ministerstva financií str.8:
Ministerstvo školstva nakúpilo 600 protistresových
loptičiek Santa Claus, vrátane vecných darov a
kvetov poskytnutých pri reprezentačných účeloch
(tuzemská alebo zahraničná delegácia).

„Protistresové loptičky odovzdal minister Eugen
Jurzyca v plnom množstve všetkým zamestnancom
ministerstva školstva ako darček pri príležitosti
Vianoc“, z čoho vyplýva, že zakúpený tovar nebol
poskytnutý v rámci reprezentačných účelov.

Ministerstvo školstva tým porušilo finančnú 
disciplínu v sume 567,60 Eur.
567,60 Eur? 
Skoro ako Vaša almužna zvaná "učiteľský plat"?
Nič to, nezúfajte, ministerstvo školstva 
má pre Vás jednoduché riešenie: