streda 2. apríla 2014

"NESMIEME PREMRHAŤ ANI CENT"

„Generálna riaditeľka MPC a hlavná manažérka všetkých národných projektov Henrieta Crkoňová dodala,
že ministrovi školstva Dušanovi Čaplovičovi záleží na tom, aby tieto projekty boli úspešné, preto prácu MPC priebežne monitoruje. Priority MŠVVaŠ SR sú jasné: „Pre lepšie a modernejšie školy na Slovensku nesmieme premrhať ani cent.“
http://www.minedu.sk/projekty-vzdelavania-mpc-pomahaju-aj-romskej-otazke/

Metodicko- pedagogické centrum pod vedením Ing. Henrietty Crkoňovej
si ako metodická organizácia pre učiteľov napriek deklarovaniu viacerých funkcií vrchovato plní len jednu jedinú: organizuje a vykonáva vzdelávanie pedagogických
a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v rámci projektov financovaných Európskou úniou a spolufinancovaných štátom prostredníctvom MŠVVaŠ.

Na realizáciu  piatich  projektov (PKR – Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, MAT - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť celoživotného vzdelávania , MRK I, II - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, AMV- aktivizujúce metódy vo výchove) získalo Metodicko – pedagogické centrum  z MŠVVaŠ  v rokoch 2009 – 2013 sumu 114 mil. €, na realizáciu činností v nasledujúcom období je z tejto sumy určených vyše 68 mil. € (zdroj: reakcia MPC a tu ).
 

Hĺbku a zložitosť riadiacich procesov a ich pravdepodobne z toho vyplývajúcu finančnú náročnosť, ktorú bežný smrteľník nie je schopný pochopiť, nechávame na rozbor kompetentnejším. Všimnime si dve nezanedbateľné položky, a to platby za priestory na realizáciu vzdelávaní (najmä projekt PKR) a nájmy kancelárskych priestorov pre pracovníkov MPC, platené z projektov.Prenájom ubytovania:

Významnou položkou sú každodenné úhrady za prenájom, ubytovanie a stravu frekventantov vzdelávaní. Napríklad len v štyroch mesiacoch  (október 2013 – január 2014) reálne podľa faktúr MPC odišlo na účet Bardejovských kúpeľov, a. s., a EMINENT, s. r. o., s ktorými uzavrelo MPC mandátnu zmluvu, 1 015 000 . http://www.mpc-edu.sk/o-nas/faktury. Mesačne tak účastníci školení prespali a prejedli v priemere
253 700 €. A tak ľahko by sa tieto rozšafne minuté peniaze mohli preinvestovať na školách, keby ministerstvo školstva nezachraňovalo slabo obsadené slovenské hotely na úkor vlastného rezortu. 
http://www.sme.sk/c/7106467/hotelov-je-na-slovensku-vela-su-najprazdnejsie-v-europe.html 
Učiteľky by snáď ani veľmi nežialili za víkendmi a dovolenkami strávenými v spoločnosti svojich kolegýň, keby školenia, ktoré sú pre ne užitočné, prišli za nimi do škôl.

Zaujímavým údajom v mandátnych zmluvách je fixná čiastka za ubytovanie účastníka a nájom konferenčnej miestnosti . Kým v r. 2011 bola  bývalým vedením uzavretá rámcová dohoda s Bardejovskými kúpeľmi a. s.,
s cenou 25 € za ubytovanie na osobodeň a 20€/hod. za prenájom konferenčnej miestnosti (BK stará zmluva), v januári 2013 už súčasné vedenie MPC uzatvorilo zmluvu so zvýšenou cenou za  ubytovanie 44 €/osobodeň a 30 €/hod. za prenájom konferenčnej miestnosti (BK nová zmluva, príl. č. 4), ktorá bola vzápätí dodatkom z 3/2013 upravená na súčasných 41,16 /osobodeň.

V prípade EMINENT, s. r. o. stálo ubytovanie v r. 2011 38 €/osobodeň a  prenájom konf. miestnosti 29,40€/hod.(EMINENT stará zmluva), v zmluve z januára  r. 2013 je už dohodnuté ubytovanie za 44 €/osobodeň a nájom konferenčnej miestnosti  za 35 €/hod. (EMINENT nová zmluva, príl. č. 4), následne opäť dodatkom z 4/2013 upravená na súčasných 42 €/osobodeň.

Na rok 2013 bolo podľa dodatkov ku zmluvám naplánovaných pri hrubom odhade asi 100 000 prenocovaní.

Či je cena viac ako 40 € na osobodeň primeraná, posúďte sami. Tu je niekoľko  príkladov zo zoznamu zazmluvnených hotelov uvedených v prílohe zmluvy ich reálne ceny sú za dvojposteľovú izbu na noc
(teda pre dve osoby): hotel  Eminent Zlaté Moravce 52,20 €, hotel Rohozná Brezno 32 €, hotel Aquatermal Dolná Strehová 49 €, hotel Detva v Detve 40 €, hotel Vršatec Pruské 40 €, hotel San Holíč 37 €.
Nie že by si učitelia nezaslúžili komfort, práve naopak, sami by si ho zo svojich platov nezaplatili, ale vážne by bolo zaujímavé zistiť, koľko z nich sa školilo a strávilo 2 dni v Empírovej komnate v tomto hoteli. (podľa zmluvy 500 osôb za minulý rok).

Nájom kancelárskych priestorov:

Na draho prenajaté kancelárske priestory pre projekt MRK v Prešove upozornil vo svojom blogu
učiteľ Peter  Farárik ešte v decembri 2012. V marci 2013 sme o tejto kauze informovali  TV
Markízu. Keď sa televízia začala o predražený prenájom zaujímať, zrazu sa zdalo, že MPC dá veci
do poriadku: Nová riaditeľka centra  sa vyjadrila, že nevýhodné nájomné zmluvy budú zrušené a hovorca ministerstva M. Kaliňák načrtol možnosť presťahovania pracovníkov do školských priestorov
(od 1: 13 min. reportáže).
Svoj prísľub nesplnil a projektové kancelárie MRK sa od 1. augusta 2013 nachádzajú v nových prenajatých priestoroch v budove bizniscentra GATON na  Kúpeľnej 3 v Prešove, aby sa nepovedalo, hneď v susedstve školy. Nájomné sa znížilo z pôvodných 15 € za m2 vrátane DPH na 9,45 € za m2, ale bez DPH. Opäť len kozmetická úprava? V každom prípade si tentokrát dopriali aspoň trochu viac priestoru (z 448 m2
na 477,54 m2) a nám zostáva len dúfať, že z toho, čo ušetrili, sa im podarilo zaplatiť nie len presťahovanie,
ale zvýšilo aj na nejaké pomôcky pre žiakov, ktorým je projekt v prvom rade určený.
(zaujímavosť: Pôvodná cena 15 € za m2 na Levočskej č. 11, kde sú podľa našich zistení dodnes voľné priestory štátu, bola určená na základe prieskumu trhu u súkromnej firmy samotného prenajímateľa vlastniaceho len časť objektu, ktorá cenu podľa vlastného prieskumu označila za "najvýhodnejšiu" - Článok VIII, bod 1 zmluvy)

Rovnako si áčkové priestory na europrojekty prenajíma MPC v Bratislave v Administratívnom Centre Petržalka, Röntgenova 26, Bratislava, neďaleko vlastného rekonštruovaného sídla (AC Petržalka). Každý mesiac odíde na účet AC Petržalka 16 500 € AC za celkovo 930 m2 kancelárskych priestorov vrátane spoločných priestorov (zdroj: reakcia MPC) . V súčasnosti (marec 2014) má uvedenú adresu pracoviska 48 zamestnancov MPC, pracujúcich na projektoch PKR, MAT a AMV.

Pri využití priestorov v niektorých nenaplnených školách, teda bližšie k učiteľom, by sa za rok ušetrila väčšina
z minutých 284 000 €, a slušný prenájom by finančne podvyživeným školám pomohol.

Úžitok pre ďalšiu pedagogickú prax učiteľa - účastníka školení, ktorých ponúka MPC skoro 500, je diskutabilný
a o kreditománii sa písalo viackrát. Samozrejme, že viaceré z nich sú užitočné a učitelia ich absolvujú zo záujmu a nielen kvôli kreditom, ale stojí to za tie prachy?
Odporúčame Dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny, Lyžovanie v materskej škole alebo Spirituálny rozmer učiteľa - môže sa zísť. Učitelia sú síce už teraz vyzbrojení nebeskou trpezlivosťou, ale zrejme ju budú ešte veľmi dlho potrebovať.

O tom, ako zle sa orientuje na webovej stránke MPC, kde sa po prihlásení na vybraný vzdelávací program a zaslaní prihlášky elektronicky a poštou z učiteľa stáva niekoľkoročný čakateľ, takže ho prejde chuť sa vôbec ešte niekedy na niečo prihlasovať, už kolujú medzi učiteľmi legendy. Nakoniec každý nadobudne oprávnený pocit, že o učiteľov a o školstvo tu vôbec nejde. Prvoradé je čerpať, čerpať, čerpať...a posledný odchádzajúci učiteľ nech zhasne.

Poznámka peniazedoškôl 1:
Ing. Henrieta Crkoňová počas tvorby nášho blogu nečakane postúpila na post „Vedúcej služobného 
úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR“. Stala sa tak treťou najdôležitejšou osobou 
na ministerstve:
Jej  zastupovaním vo funkcii generálnej riaditeľky MPC bola poverená PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
http://www.mpc-edu.sk/kontakty/bratislava-0

Pôvodný dokument bol upravený na základe upozornení MPC vo zverejnenej reakcii. Za nepresnosti sa ospravedlňujeme. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REAKCIA GENERÁLNEHO RIADITEĽSTVA METODICKO-PEDAGOGICKÉHO CENTRA

Iný pohľad k článku „Nesmieme premrhať ani cent“

Problémy, ktoré autor v článku načrtáva je potrebné vnímať v celej zložitosti, významovosti  a v kontexte premien času. Autor vo svojom článku uvádza „hĺbku a zložitosť riadiacich procesov a ich pravdepodobne z toho finančnú náročnosť, ktorú bežný smrteľník nie je schopný pochopiť, nechávame na rozbor kompetentnejším“. S týmto vyjadrením môžeme iba súhlasiť a boli by sme radi, keby sám autor akceptoval tento názor.

Metodicko-pedagogické centrum (ďalej aj „MPC“) je rezortná inštitúcia a priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej aj „ministerstvo“). Je zárukou, že legislatívne záväzky ministerstva v oblasti kontinuálneho vzdelávania, atestácií, ale aj implementácie národných projektov sú a budú plnené.  Mnohé vyjadrenia v spomínanom článku sú vytrhnuté z kontextu  a účelovo pospájané tak , aby poškodili meno efektívne fungujúcej organizácie v rezorte.

V žiadnom prípade nemôžeme súhlasiť s názorom autora, že : „MPC pod vedením Ing. Henriety Crkoňovej si ako metodická organizácia pre učiteľov napriek deklarovaniu viacerých funkcií vrchovato plní len jednu jedinú  : organizuje a vykonáva vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v rámci projektov financovaných Európskou úniou a spolufinancovaných štátom prostredníctvom MŠVVaŠ.“ Musíme konštatovať, že autor obmedzene vníma činnosť a pôsobnosť MPC. Z vyjadrenia vzniká dojem, že jediným kritériom hodnotenia činnosti MPC má byť kvantitatívny ukazovateľ disponibilných finančných zdrojov. Avšak ďalšími, kvalitatívnymi, podstatnými a rozsiahlymi činnosťami MPC, o ktorých sa autor nezmieňuje, sú najmä  metodické poradenstvo, atestačná činnosť, vedecko-výskumná činnosť, expertná činnosť, organizácia edukačných podujatí, organizovanie vzdelávania, tvorba učebných a didaktických pomôcok, rozvoj partnerstiev, realizácia rozvojových a grantových projektov. Integrálnou súčasťou MPC je ROCEPO – Rómske vzdelávacie a dokumentačné centrum v Prešove.

Pre objektívnosť je potrebné povedať, že bez využívania národných projektov (ďalej aj „NP“), by vzdelávacie aktivity nebolo možné realizovať v takom rozsahu, v akom realizované sú, čo by sa odzrkadlilo na kvalite a úrovni vzdelávania na Slovensku. Okrem zvyšovania vzdelanosti, NP pomáhajú aj rastu zamestnanosti v regiónoch. Sme radi, že autor článku oceňuje rozsah činností MPC aspoň v oblasti realizácie piatich národných projektov. Viac o projektoch  na : 
Informáciu autora : „Na realizáciu piatich projektov .... získalo Metodicko-pedagogické centrum z MŠVVaŠ v roku 2013 sumu 113 miliónov €“  je potrebné uviesť na pravú mieru. Radi by sme upozornili, že MPC na realizáciu 5 NP získalo v rokoch 2009 – 2013 sumu 114 mil. €, na realizáciu činností v nasledujúcom období je z tejto sumy určených vyše 68 mil. €.

Posúďte sami, či je tvrdenie autora článku : „Mesačne účastníci školení prespali a prejedli v priemere 253 700 €“ opodstatnené, keď cena zahŕňa náklady spojené s ubytovaním, stravovaním, občerstvením a prenájmom konferenčných priestorov počas celej doby trvania vzdelávania. V zariadeniach hotelového typu v období október 2013 – január 2014 absolvovalo vzdelávanie 25 736 frekventantov, čo je v priemere 6 434 osôb/mesiac.

V roku 2013 NP realizovali jednodňové vzdelávacie aktivity priamo na 260 školách a v učebniach kontinuálneho vzdelávania v priestoroch škôl, kde sa zúčastnilo celkom 26 606 frekventantov. Pokiaľ je záujem o vzdelávanie učiteľského kolektívu školy, MPC realizuje vzdelávania priamo na škole. MPC tiež zvažovalo realizáciu viacdenných vzdelávacích aktivít na školách. Vzhľadom k tomu, že MPC  organizuje vzdelávanie, ktorého účastníci pochádzajú z rôznych oblastí Slovenska, je logické, že väčšina z nich musí vždy na vzdelávanie docestovať, ubytovať a stravovať sa, či už by bolo vzdelávanie realizované v škole alebo v zariadení hotelového typu. Oproti škole, je v zariadeniach hotelového typu všetko zabezpečené na jednom mieste a na „kľúč“, pričom kvalitu podmienok pre efektívne vzdelávanie azda netreba porovnávať. Okrem toho školstvo nedisponuje voľnými ubytovacími kapacitami, ktorých súčasťou sú rokovacie priestory s možnosťou využitia nových technológií.

Výsledné ceny za ubytovanie boli určené na základe výsledku elektronickej aukcie v medzinárodnej tendrovej súťaži. Zmluvné ceny z roku 2013 musí dodávateľ garantovať počas 2 rokov, zohľadňujú zabezpečovanie požiadaviek MPC podľa zmluvy a garantovanie ceny v sieti hotelových zariadení, atď. Ak sa pozrieme na cenu komplexnejšie, celková cena na za ubytovanie vrátane stravovania s plnou penziou a celodenného občerstvenia na osobu/deň je nižšia, ako sú priemerné ceny hotelových zariadení za tieto služby. Autor operuje vo svojom článku iba s výškou ceny za ubytovanie, pričom výšku za celodenné stravovanie vo výške 8,80 € podľa vtedy platnej vyhlášky MPSVR SR č. 533/2010 z 21/12/2010 (plná penzia vrátane celodenného občerstvenia) necháva nepovšimnutú.

K problematike ubytovania v Empírovej komnate v hoteli Grand Castle Liptovský Hrádok. Lokalita Liptovský Hrádok bola určená z dôvodu, že v tejto obci je v základnej škole zriadená učebňa kontinuálneho vzdelávania. Je preto logické, že ak bude vzdelávanie učiteľov prebiehať v základnej škole v učebni, je potrebné zabezpečiť v tejto obci aj ubytovanie. Zdôrazňujeme, že zvolenie konkrétneho hotela v rámci danej lokality bolo na rozhodnutí dodávateľa a nie na MPC. Výber fotografie v článku je výslovne účelový, aby nabudil pocit drahého ubytovania, pričom MPC izby typu Empírovej komnaty, vedenej na fotografii, ani nevyužíva. Hotel má k dispozícii aj izby so štandardným zariadením. Pre zaujímavosť uvádzame, že cenníková cena za izbu je 86 €/osoba, MPC má zmluvnú cenu 41,16 €/osoba. Autor článku by mohol v tomto prípade poukázať na to, ako MPC dokáže ponúknuť učiteľom ubytovanie za mierny nadštandard v cene bežného štandardu.

Oceňujeme, že autor článku postrehol, že MPC znížilo svoje náklady na kancelárske priestory v Prešove. K problematike ceny musíme čitateľovi objasniť, že MPC nie je z pohľadu zákona o DPH v prípade nájmu  nehnuteľnosti zdaniteľnou osobou, preto je DPH 0% a cena nájmu sa o DPH nezvyšuje.*Možno teda zníženie ceny nájmu z 15 €/m2 na 9,45 €/m2 považovať za kozmetické, ako otázku nastoľuje autor ? Okrem toho, samotné presťahovanie bolo realizované vlastnými kapacitami.

Ohromenie čitateľov dozaista vyvolala „zaručená informácia“ autora článku o nesmiernej rozlohe prenajatých priestorov vo výmere „ 9 000 m2 + 2 500 m2 spoločných priestorov“. Skutočnosť  je však taká, že MPC má v prenájme pre tri NP celkovo 930 m2 kancelárskych priestorov vrátane spoločných priestorov. Administráciu NP PKR, MAT a AMV z kapacitných dôvodov nebolo možné realizovať v priestoroch sídla MPC na Ševčenkovej ulici v Bratislave. Preto bol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní zrealizovaný prieskum trhu. Na základe vyhodnotenia predložených ponúk boli vybrané kancelárske priestory v Administratívnom Centre, Petržalka, Röntgenova 26, Bratislava, ako cenovo najvýhodnejšie, ktoré v cene nájmu zahŕňajú aj základné vybavenie priestorov (nábytok, štruktúrovaná kabeláž, zariadenie kuchyniek, klimatizácia a pod.), strážnu službu, upratovanie vrátane čistiacich prostriedkov, vybavenie sociálnych priestorov a pod., nehovoriac o synergickom efekte úspory ďalších prevádzkových nákladov súvisiacich s administráciou troch projektov „pod jednou strechou“.

Ako sme už uviedli, MPC sa vzdelávaniu na školách nevyhýba a prenajíma si priestory buď bezodplatne alebo v zmysle uzavretej nájomnej zmluvy. Nájomné na školách je stanovené ich zriaďovateľom a teda nie je možné „licitovať“ cenu.

Jeden z príkladov potreby overovania informácií autora je aj údaj, ktorý použil vo vzťahu k 10 vydaným publikáciám vo vzťahu NP PKR (PKR - Profesijný kariérový rast). V rámci NP PKR  bolo k 31. 3. 2014 spracovaných 169 učebných zdrojov a všetky sú zverejnené na stránke MPC, bližšie na http://www.mpc-edu.sk/publikacie.

Ďalší príklad manipulácie čitateľa sa viaže ku krajne zavádzajúcemu výberu príkladov 3 výchovno-vzdelávacích programov, čo je absolútny nepomer k realizovaným aktivitám MPC.   Len v roku 2013 MPC vydalo viac ako 30 tisíc osvedčení o ukončení rôznych akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania, má akreditovaných cca 500 rôznych a rôznorodých  programov kontinuálneho vzdelávania, potrebných  pre rôznorodú prax a rôznorodé potreby vzdelávania. A vyberať z nich len niektoré, ktoré sa neinformovanému zdajú byť podľa názvu neadekvátne, to môže slúžiť len na účelové zavádzanie.

MPC si uvedomuje nedostatky stránky www.mpc.sk, o ktorých sa autor zmieňuje, a má úprimný záujem o jej modernizáciu tak, aby spĺňala požiadavky dnešnej doby. V súčasnosti hľadá MPC riešenie a finančné prostriedky na zdokonalenie web portálu MPC.

Kvalitu manažmentu MPC v roku 2013, ktorú chcel autor účelovo dehonestovať, najlepšie vystihuje skutočnosť, že v roku 2013 bolo MPC pod vedením Ing. Henriety Crkoňovej, vyhodnotené ako najlepšia priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR najmä v oblasti čerpania finančných prostriedkov z NP.
                Veríme, že sme čitateľom ponúkli inú optiku na činnosť MPC a zároveň poukázali na to, ako ľahko je dezinformovať, deformovať, ale ťažšie naprávať škody takouto neprofesionálnou činnosťou spôsobené. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Poznámka peniazedoškôl 2:
MPC má v budove bizniscentra GATON na Kúpeľnej 3 v Prešove v prenájme kancelárske priestory nielen na projekt MRK1, ale aj pre projekty MRKII a AMV.
V zmluve o nájme pre projekt AMV sa uvádza (Čl. III.): „Výška nájomného za nebytové priestory podľa čl. II bod 2.2 je zmluvnými stranami dohodnutá na 9,00 €/m2, mesačne bez DPH a 10,80 €/m2 mesačne s DPH...Mesačná splátka za predmet nájmu predstavuje 1 080,- € s DPH/mesiac, splatná vždy do 15. dňa príslušného mesiaca, počas celej dĺžky nájmu. Táto cena sa považuje za konečnú počas celej doby trvania nájmu a nemajú na ňu vplyv ani prípadné legislatívne zmeny.“
Podobne v  zmluve o nájme pre projekt MRKII sa uvádza (Čl. III.): „Výška nájomného za nebytové priestory podľa čl. II bod 2.2 je zmluvnými stranami dohodnutá na 10,98 €/m2, mesačne s DPH...Mesačná splátka za predmet nájmu predstavuje 1 585,62 € s DPH/mesiac, splatná vždy do 15. dňa príslušného mesiaca, počas celej dĺžky nájmu.“