utorok 25. júna 2013

NESTRANNÝ V RADE PRE SYSTÉMOVÉ ZMENY


http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JE/onas/kontrakt.pdf
http://www.gjh.sk/~crmoman/kontrakt_uips_and_ministerstvo_skolstva.pdf

Kto hľadá, nájde tu všeličo, napríklad:
• prevádzku dátového centra za 434 tis. Eur, kde merateľným ukazovateľom 

má byť mapa administratívnej záťaže (tešme sa)
• projekt ráta s dokončením Rezortného informačného systému (RIS) do konca 

roka 2013 a následnou reorganizáciou ÚIPŠ (nechajme sa prekvapiť)
• financovanie bežnej činnosti Rady študentov vysokých škôl ako aj finančné

 zabezpečenie účasti na medzinárodných zasadnutiach sumou 14,5 tis. Eur 
(skúste potom byť objektívny a nestranný v Rade pre systémové zmeny 
v školstve, kde je Rada študentov zastúpená 2 členmi)
• projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ – z dôvodu nízkej

alokácie finančných prostriedkov pre bežnú prevádzku projektovej kancelárie
dáva štát dodatočné zdroje mimo prostriedkov ESF vo výške 315 tis. Eur
• na výskum Absolvent a Eurostudent, ktorý zbiera sociálno – demografické

údaje študentskej populácie, je aj o modeloch študijného správania, sociálnom
zázemí a o ďalších plánoch študentov dáva štát 33 tis. Eur.