sobota 18. mája 2013

KAUZA NOTEBOOKY KŠÚ NITRA

Toto je recept na to, ako riešiť zodpovednosť svojich podriadených podľa Čaploviča:
1.                            19. január 2013                       
Krajský školský úrad v Nitre, ktorý zanikol 1. januára 2013, stihol ešte v decembri nakúpiť
notebooky za tisíce eur a vypísať výberové konanie na miesta troch pracovníkov.
„Minister školstva Dušan Čaplovič považuje minimálne za nemorálne, ak úrad v čase integrácie
s iným realizoval takýto nákup. Pán minister si dá celú záležitosť preveriť a podľa záverov prijme rozhodnutie s tým, že jednou z možností je prípadné vyvodenie personálnej zodpovednosti,“ 
povedal hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák.
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/takto-setri-statnej-sprave-nakupili-urad-ktory-zrusili.html
2.                            11. február 2013                     
Minister v januári povedal, že si dá celú záležitosť preveriť a podľa záverov prijme
rozhodnutie. Nakoniec ale rozhodovanie presunul na prednostu obvodného úradu, 
ktorému minulý týždeň napísal list.
Milan Galaba povedal, že pri výbere dodávateľa žiadali konkrétnu značku. 
Odborník na verejné obstarávanie to považuje za diskriminačné.
http://nitra.sme.sk/c/6698928/caplovic-presunul-rozhodnutie-o-notebookoch-na-prednostu.html
3.                              6. apríl 2013                         
Kontrolu nezačali - nevedia, kto ju urobí!!!
„Krajský školský úrad v Nitre patril k 31. decembru 2012 do pôsobnosti ministerstva školstva,
kam bola žiadosť o prešetrenie spomínaného obstarávania zo strany Obvodného úradu Nitra
zaslaná, no následne opätovne posunutá na Sekciu kontroly a inšpekčnej služby MV SR. Po 
posúdení podkladov inšpekcia došla k záveru, že nie je vecne kompetentná v tejto veci a 
požiadala ministerstvo financií ako gestora o usmernenie v danej záležitosti,“ 
píše sa v stanovisku ministerstva vnútra.
V predmete zákazky uviedol školský úrad údaje, ktoré sa viažu na konkrétnu značku.
Podľa zákona sa to nesmie.
4.                             28. apríl 2013                                     
„Ministerstvo vnútra iniciovalo v tejto veci medzirezortné stretnutie. Na základe odporúčania
ministerstva financií bude v najbližších dňoch zriadená vyšetrovacia skupina zložená zo
zástupcov inšpekčných služieb ministerstva vnútra a ministerstva školstva, ktorá predmetné
obstarávanie prešetrí,“ povedala Dana Pohlodová z ministerstva vnútra.
http://nitra.sme.sk/c/6782482/stat-tri-mesiace-zistoval-kto-ma-preverit-nakup-notebookov.html
5.                            1. september 2013                         
Nákup notebookov, ktorý spochybnil minister, bol podľa kontroly v poriadku!!!
Konkrétna značka notebookov bola vraj v súťaži uvedená len za účelom
stanovenia vzoru pre dodávateľov...Úrad pre verejné obstarávanie má iný názor!
"Medzirezortná kontrolná skupina sedem mesiacov po ministrovom vyhlásení dospela k záveru,
že je všetko v poriadku. Vyjadrenie ministra Dušana Čaploviča k výsledkom kontroly nám
tlačový odbor ministerstva školstva nesprostredkoval, hoci sme oň žiadali."
http://nitra.sme.sk/c/6918503/nakup-notebookov-ktory-spochybnil-minister-bol-podla-kontroly-v-poriadku.html

Milan Galaba, vedúci odboru školstva na obvodnom úrade
a bývalý prednosta krajského školského úradu.
Ostrieľaný to funkcionár:
http://www.zlatemoravce.info/2011/11/mgr-milan-galaba/