štvrtok 30. mája 2013

TAKMER TRINÁSŤ MILIÓNOV

Práve som sa dozvedel, že štatistické výkazy sa budú v školskom roku 2013/2014
okrem klasického spôsobu vykazovať aj v pilotnej prevádzke RIS-RŠ.
http://pc-prog.eu/ris/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=17 
Rezortný informačný systém (RIS)? Čo je o ňom známe?
15. 11. 2012
„Výsledkom projektu Rezortný informačný systém (RIS) za takmer trinásť miliónov, ktorý sa na ministerstve školstva pripravuje od roku 2000, je jedno CD“.......„Spoločnosť Edea Partners a.s. realizovala pre projekt RIS časť komunikačnej kampane vo forme infoseminárov.... Konkrétne šlo o zrealizovanie 36 informačných seminárov na 18tich miestach republiky, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 4000 účastníkov z radov učiteľov, riaditeľov škôl a zriaďovateľov“
Účastníci ozvite sa!!!
http://www.sme.sk/c/6604417/caplovic-vysledkom-projektu-za-12-milionov-je-jedno-cedecko.html#ixzz2CJ3ZkUbF
Čaplovič chce systém spustiť, no nechce naň míňať žiadne ďalšie peniaze. „Čakám najprv, čo bolo vyfakturované rôznymi dodatkami. Teraz je povinnosťou realizovať tie úlohy, ktoré mali byť zaplatené,“ povedal.
http://www.topky.sk/cl/100535/1331080/Caplovic--Projekt-RIS-za-takmer-13-milionov-je-jedno-CD
V kauze už padli prvé hlavy. Dušan Čaplovič vymenil šéfa informatiky a do dnešného dňa mal skončiť šéf projektu. Riaditeľ Ústavu informácií a prognóz Juraj Homola potvrdil, že sa tak aj stalo: „S pánom riaditeľom RIS sme sa dohodli na rozviazaní pracovného pomeru k dnešnému dňu.“ 
VÝSLEDKY AUDITU PREVERUJÚ PRÁVNICI A NÁSLEDNE ICH POSUNÚ ORGÁNOM ČINNÝM V TRESTNOM KONANÍ.
http://www.rozhlas.sk/Rezortny-informacny-system-v-skolstve?l=1&c=0&i=51174&p=1
     
30. 5. 2013
Čítal niekto niekedy o tom, že by niekoho riešili za RIS orgány činné v trestnom konaní???

Zato ste určite mnohí čítali tento mail:
Vazeny pan riaditel, vazena pani riaditelka, 

od zaciatku buduceho skolskeho roka pripravuje Ministerstvo skolstva spustenie casti Rezortneho informacneho systemu (RIS). V tychto dnoch su uz rezortom oslovovane vybrane skoly na testovanie rozsahu udajov o zamestnancoch ulozenych v ich Skolskom informacnom systeme. 

Pokial Vasa skola alebo skolske zariadenie doposial nema Skolsky IS, mozete si ho bezplatne stiahnut na adrese www.agenda.skoly.org . Informacie o praci systemu a ponuka akreditovanych skoleni je na stranke www.skoly.org, navody na pouzivanie systemu si otvorite kliknutim na stranke na 'Pomoc aScAgenda'. 

Vsetky skoly a skolske zariadenia, ktore zatial nepracovali s IS aScAgendou maju bezplatne akreditovane skolenie pre jedneho ucastnika. Absolvovanim vzdelavania ucastnik ziska 8 kreditov. Vsetkym skolam a skolskym zariadeniam, ktore do zaciatku noveho skolskeho roka zacnu pracovat s IS aScAgendou poskytneme bezplatne zaskolenie ucitelov. 

Navody a pomocky na zber udajov zo Skolskeho informacneho systemu do Datoveho skladu v priestoroch Datoveho centra rezortu skolstva su zverejnene na linke: www.pomoc.skoly.org/?1673 

Tesime sa na spolupracu s Vami, 

Vas aScAgenda Team
aSc Applied Software Consultants s.r.o.
Svoradova 7, 81103 Bratislava
Malinova 2/B, 81104 Bratislava
tel. +4212 544 11 841, 4425 2580, 4445 0535, 5262 3660
E-Mail agenda@asc.sk , Internet: http://www.skoly.org/ ;http://www.edupage.org/ ; http://www.abcd.sk/

pondelok 27. mája 2013

403 PROJEKTOV V HODNOTE 706 956 664,43 EUR

Čo Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vypátral, ale aj tak s tým nič urobiť nemohol?
- Správa o výsledku kontroly čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov
v rámci operačného programu Výskum a vývoj


Kontrolná akcia, zameraná na kontrolu čerpania prostriedkov
štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj,
bola vykonaná v zmysle plánu kontrolnej činnosti Najvyššieho
kontrolného úradu SR na rok 2011 a jej účelom bolo preveriť
stav kontrahovania a čerpania prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v programovom období 2007 – 2013 v kapitole
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR; preveriť výber,
realizáciu, kontrolu a monitorovanie projektov a podporu
implementácie informačnými technológiami......................................................
K 31.05.2011 BOLO ZAZMLUVNENÝCH 403 PROJEKTOV V CELKOVEJ
HODNOTE 706 956 664,43 EUR ZO ZDROJOV EÚ.........................
Aj napriek tomu, že prostriedky na TP RO sú v súčasnosti zazmluvnené
na 17 % voči finančnému plánu TP, SÚ VYUŽÍVANÉ NEDOSTATOČNE
NA AKTIVITY, KTORÉ MAJÚ NAPĹŇAŤ ZÁMER OPERAČNÉHO PROGRAMU......
......................... Finančné prostriedky na TP ASFEU
zakontrahované na 41,65 % podielu schváleného čerpania, sú
VYUŽÍVANÉ NEDOSTATOČNE NA MZDOVÉ ZABEZPEČENIE
ZAMESTNANCOV, t.j. na aktivity, ktoré majú napĺňať zámer
operačného programu......................................................
obsahovala vo veľkom rozsahu informácie,ktoré MINIMÁLNYM
ÚČINKOM PRISPIEVAJÚ K DOSAHOVANIU VÝSLEDKU PROJEKTU...........
zdroj: http://www.nku.gov.sk/documents/10157/21308/sprava_op_vyskum_a_vyvoj.pdf

- Správa o výsledku kontroly oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu
Výskum a vývoj


Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) vykonal
kontrolnú akciu oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj
v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2012.
Kontrola bola vykonaná v Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR pre štrukturálne fondy EÚ, Bratislava...
Kontrolované obdobie bolo od roku 2009 do termínu ukončenia výkonu kontroly (jún 
2012) a preverené boli výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok........
..........V rámci vybraných výziev NKÚ SR skontroloval proces výberu a hodnotenia 56 
projektov v celkovej sume 143 123 803,87 EUR.
NKÚ SR zistil 15 nedostatkov systémového charakteru, z ktorých 13 bolo 
klasifikovaných ako nedostatky vysokej závažnosti. NKÚ SR ďalej zistil 392 individuálnych 
zistení nesprávneho pridelenia bodového hodnotenia v procese hodnotenia žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok v rámci vybraných výziev a to:
- v 76 prípadoch bol zistený nesúlad verbálneho a bodového hodnotenia v rámci 
Hodnotiacich hárkov odborného hodnotenia,
- v 315 prípadoch nezodpovedalo bodové ohodnotenie údajom, ktoré boli uvedené 
v žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
- v 1 prípade matematickú chybu výpočtu bodového hodnotenia.

Závažnosť nedostatkov, zistených NKÚ SR podčiarkuje aj skutočnosť, že rozdiel 
medzi bodovou hranicou, kedy bol projekt schválený na financovanie a bodovou hranicou
neúspešných žiadateľov je vo všetkých výzvach iba 0,5 bodu. Vo väzbe na takto malý bodový 
rozdiel je mimoriadne dôležité, aby prideľovanie bodového hodnotenia bolo jednotné, presné, 
korektné a každý pridelený bod bol podložený preukázateľnými dôkazmi.

NKÚ SR nadobudol iba obmedzené uistenie o tom, že vo fáze odborného hodnotenia 
bol zabezpečený jednotný, odborný, objektívny a transparentný prístup pri rozhodovaní 
o pridelení bodového ohodnotenia jednotlivým žiadostiam o nenávratný finančný príspevok 
(projekt) a o odporúčaní projektov na schválenie výberovou komisiou. 

 A cena loga na tento program:
http://www.monitoringfondov.eu/section.php?opvav
Dizajn manuál k používaniu loga OP Výskum a vývoj:
http://www.minedu.sk/data/att/2840.pdf   

nedeľa 26. mája 2013

V MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE

V školstve stále ešte vládne socializmus, napríklad v tom, že ak nejaká rozpočtová organizácia neminie finančné prostriedky určené na ňu do konca kalendárneho roka, tak o ne jednoducho príde. Koniec roka je rajom pre všetky firmy, eseročky a iné spriatelené agentúry, či jednotlivcov podnikavého ducha. Rozpočtovky sa predbiehajú v míňaní peňazí. Veď kto by chcel o ne prísť. A čo na tom, že nejakej škole sa rozpadáva strecha, alebo na žiakov padá plesnivá omietka, hlavne, že my o nič neprídeme a využijeme všetko, čo sa len dá. Veď by sa mohlo stať aj to, že by nám dali o rok menej, keď to nedokážeme patrične minúť.
Tu máme jeden „svetlý“ príklad:
AGENTÚRA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU
A ŠPORTU SR PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ (ASFEU)
Úlohy agentúry? http://www.asfeu.sk/agentura/o-nas/ulohy-agentury/
Ukážeme si ako ASFEU vyčerpáva finančné prostriedky určené na ňu
v maximálnej možnej miere:
Dňa 19.12. 2012 podpísala ASFEU zmluvu s IMI Trade s.r.o. so Žiliny
na propagačné materiály za 19 522,34 eur. http://www.ezmluvy.sk/zmluva/753094
Propagačné materiály boli fakturované pochopiteľne už 27. dec. 2012.
http://www.asfeu.sk/uploads/media/20121231_faktury2012.pdf
(488/12 propagačné predmety-posledné v zozname)
Tu je ukážka z toho, čo sa nakúpilo:
75x príručná fľaška = 545,25 Eur
40x súprava pánskych doplnkov = 365,60 Eur
40x krabica na víno = 416,- Eur
75x vínová sada = 447,- Eur
115x dáždnik = 1092,50 Eur
225x cestovné puzdro s PC doplnkami = 2632,50 Eur
(viac pozri obrázok)
Tu koncoročné míňanie, ale z ďaleka nekončí. Ako v každej normálnej rozpočtovej organizácii sa pravdaže aj na ASFEU musela konať v decembri poriadna žúrka. Objednávka z 6.12. 2012, popis: spoločenská akcia ASFEU na 8866,67 Eur.
Schválila: Ing.Mgr.Kopasová - generálna riaditeľka.
http://www.asfeu.sk/uploads/media/20121231_objednavky2012.pdf
K tomu zodpovedajúca faktúra z 21.12.2012, popis:
AKCIA PRE ZAMESTNANCOV ASFEU = 8866,68 Eur.

http://www.asfeu.sk/uploads/media/20121231_faktury2012.pdf


Tu sa konala koncoročná žúrka ASFEU.
http://www.nuspirit.sk/en/nuspiritbar http://www.nuspirit.sk/en/kontakt
26 marca 2013 sa objavili štyri zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre ASFEU od Čaploviča (cez Európsky fond regionálneho rozvoja),
ktoré znamenajú 3.206.833,00 € na účet ASFEU.
http://crz.gov.sk/index.php?ID=846392&l=sk
http://crz.gov.sk/index.php?ID=846394&l=sk
http://crz.gov.sk/index.php?ID=846396&l=sk
http://crz.gov.sk/index.php?ID=846398&l=sk

Znamená to zrejme, že míňali dobre - „V MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE“.
A určite aj míňať budú, ak im to dovolíme. Alebo žeby ASFEU - Riadiaci orgán pre operačné programy Vzdelávanie a Výskum a vývoj predsa len na niečo bol?
Možno by nám to prezradil prieskum verejnej mienky na tieto operačné programy
z apríla roku 2011, ktorý si dalo ministerstvo školstva urobiť len za 11.690,00 €.
http://crz.minedu.sk/minedu/?search=GFK+Slovakia&hladat=H%C4%BEada%C5%A5http://crz.minedu.sk/data/att/1566.pdf
http://crz.minedu.sk/data/att/1567.pdf
poznámka:
"V decembri 2012, bola vyvodená personálna zodpovednosť voči niekdajšej
generálnej riaditeľke agentúry ASFEU. Následne bol zrušený pracovný pomer
so zamestnankyňou, ktorá zabezpečovala nákupy tovarov."
http://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vyvodilo-dalsiu-personalnu-zodpovednost/

sobota 25. mája 2013

NIEKOMU PLNÍME VRECKÁ

http://youtu.be/7VK0HlhFIFA   http://youtu.be/33xmxjA-eUU
14 780 699 €!!! KEBY TÝMI PENIAZMI ZAPLATILI PRIAMO PRACOVNÍKOV, ČO 
S TÝMI DEŤMI PRACUJÚ, ICH MATERIÁLNE VYBAVENIE PRIAMO V ŠKOLÁCH,
URČITE BY SA DOSIAHLI LEPŠIE VÝSTUPY!!!

V čase keď žiaci s patologickými prejavmi fyzicky napadajú učiteľov a narastá 
počet problémových žiakov, ale neobjavujú sa primerané legislatívne riešenia problematiky, školy nemajú na špeciálnych asistentov a odborní zamestnanci 
v rezorte školstva, ktorí vykonávajú odborné psychologické činnosti sú diskriminovaní vládou SR (bod 20. správy učiteľov:
Učitelia opäť zadarmo vyplnia zbytočné dotazníky
(depistážny dotazník z Ministerstva školstva
k projektu sú nútení vyplniť a odovzdať  práve v týchto dňoch)
a všetko pôjde ako pred tým???


Z projektu s názvom "Komplexný poradenský systém prevencie a 
ovplyvňovania sociálno-patologickýchjavov v školskom prostredí" 
pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie http://www.vudpap.sk/aktuality/
sa celkovo z techniky nakúpi nasledovné:
•187 notebookov (570ks) za 106 590 eur
•85 notebookov s dotykovou obrazovkou za 80 750 eur (vysvetlenie nutnosti ich kúpi je šarmantné a dostupné tu)
•externé monitory 57 ks celkovo za 5274 eur (vraj uľahčujú prácu, prečo sa nekúpia namiesto NB lacnejšie stolové PC mi je záhadou)
•digitálne kamery 83 ks (1ks za 840 eur) celkovo za viac ako 69 000 eur
•digitálne fotoaparáty 83 ks (1ks za 240 eur) celkovo za viac ako 20 000 eur
•set pre virtuálne video konferencie 83ks celkovo za 47 000 eur
•83 ks projektorov celkovo za 41 820 eur plus plátna za 24 600 eur
•interaktívne tabule 83ks za celkovú sumu 40 000 eur
•diagnostické a edukačné pomôcky pre odborné aktivity za 7 407 000 eur!

pondelok 20. mája 2013

ŠTÁT MOHOL UŠETRIŤ VIAC AKO 400-TISÍC EUR

Tu sú ďalšie dôvody, prečo bolo treba odvolať Juraja Homolu,
riaditeľa Ústavu informácií a prognóz školstva,
ale hlavne dôvody, prečo by mal byť trestne stíhaný.

Drahý, ale pomalý.
Tak vyzerá internet na školách.
Vybrané školy dostali internet za 621 eur mesačne. Pripojenie dohodol rezort školstva.

Dušan Čaplovič. Snímka: HNVybrané školy dostali drahý darček – internet za 621 eur mesačne. Pripojenie dohodol zo štátnych peňazí rezort školstva Dušana Čaploviča (Smer-SD). Spoločnosti Slovak Telekom zaplatí za dva roky takmer pol milióna eur.
Za pripojenie málotriedky s devätnástimi žiakmi v Hankovciach rýchlosťou 1 Megabit za sekundu platil štát doteraz 426 eur. Rýchlosť je teraz dvojnásobná. „Necítime to,“ sťažuje sa riaditeľka školy Ľudmila Marková, ktorá internet používa najmä na administratívne práce a v počítačovom krúžku. „Strašne pomaly naťahuje stránky,“ vysvetlila.
Hankovce sú jednou z 31 škôl, ktoré Slovak Telekom nevie pripojiť podľa požiadaviek rezortu inak ako cez satelit. „Rovnaké služby by sme školám vedeli ponúknuť ani nie za desatinovú cenu,“ tvrdí majiteľ žilinskej firmy Softel Martin Vidra. Slovak Telekom sa porovnaniu bráni. „Školám poskytujeme aj rozsiahle doplnkové služby,“ vysvetlil hovorca Martin Vidan.
Zvýšenie cien dojednal Čaplovičov podriadený – riaditeľ Ústavu informácií a prognóz školstva Juraj Homola. Čaplovič drahý internet včera vysvetľovať nechcel. V uplynulých dňoch odvolal Homolu z funkcie.
Za vysokou cenou Slovak Telekomu Vidra zo Softelu vidí použitie starej a drahej technológie VSAT. Šesťkrát rýchlejšie satelitné pripojenie s podobným dátovým obmedzením ponúka jeho firma za mesačných 48 eur.
Riaditeľ Ústavu informácií a prognóz školstva Homola dodatkom znížil počet týmto spôsobom pripojených škôl zo 72 na 31. Podpísal ho na dva roky. Za tento čas mohol štát v prípade iného operátora ušetriť aj viac ako 400-tisíc eur.
Ministerstvo školstva s otázkami odkázalo na ústav. Ten včera nereagoval, od pondelka je bez riaditeľa. Minister Homolu odvolal „pre stratu dôvery“.

Konkurenti nechápu 
„Cena pripojenia neodráža iba výrazné dvojnásobné zvýšenie rýchlosti pripojenia, ale aj fakt, že v daných lokalitách poskytujeme celý rad ďalších služieb,“ vraví hovorca Slovak Telekomu Vida. Školy majú k dispozícii služby virtuálnej siete, webovú stránku, poštové schránky, centrálny antivírus či nepretržitý servis. Podľa Vidru zo Softelu služby vysokú cenu neodôvodňujú.
Čaplovičov rezort sa tento mesiac pochválil tým, že internet už majú k dispozícii všetky školy na Slovensku. Vlani pritom pripadal jeden počítač na 3,72 žiaka. Drahým satelitným pripojením sa rezort snaží internet dostať do okrajových škôl v sivých zónach, kde je dostupnosť služieb Slovak Telekomu, s ktorým má zmluvu, malá alebo žiadna.
V zozname 31 škôl, ktoré ešte treba pripájať cez satelit, sú však aj školy v Žiline, Piešťanoch alebo v Senci.
„Je to nepochopiteľné,“ vraví Filip Križko z Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu. Pripomína, že v týchto lokalitách nie je žiaden problém so širokopásmovým pripojením. Dodatok s Telekomom považuje Kriško za mrhanie verejnými financiami.
„V ponuke bežného poskytovateľa služieb by šlo o základné domáce najlacnejšie pripojenie, ktoré si bežne nechávajú zriaďovať používatelia s jedným počítačom a minimálnymi nárokmi,“ hodnotí produkt Slovak Telekomu Križko. O tom v bežnej škole podľa neho nemôže byť ani reči.

Homolovi už nedôverujú 
Slovak Telekom školám negarantuje 2 megabity za sekundu. Zmluva hovorí, že to má byť maximálna prenosová rýchlosť. Navyše je služba obmedzená denným dátovým stropom 800 megabytov, po vyčerpaní ktorého sa rýchlosť znižuje na štvrtinu pôvodnej. „Odhadujeme, že dátový limit sa minie už počas prvej vyučovacej hodiny,“ uviedol Križko.
Šéf ústavu Homola medzičasom prišiel o svoju stoličku. Čaplovič sa s ním totiž nezhodol, že ústav potrebuje nové logo za 8 650 eur. „Minister odvolal riaditeľa ústavu pre stratu dôvery,“ potvrdil včera Čaplovičov hovorca Michal Kaliňák. O kúpe loga informovala minulý piatok televízia Markíza. Homola vtedy pre televíziu povedal, že ústav nové logo potrebuje a 8 650 eur je adekvátna suma. Logo s dokumentáciou si ústav objednal 19. decembra 2012, a hoci boli vianočné sviatky, faktúru dostal už o deväť dní. Hoci ju už zaplatil, nové logo dodnes nemá a na svojich stránkach používa staré.
null
 - 13. 3. 2013

KONTROLÓRI NAŠLI PREŠĽAPY ZA 1,7 MILIÓNA EUR!!!


Kontrolóri zistili, že externistom vyplácali peniaze, aj za to, čo neurobili.

V školstve sa šafárilo. Vinníka niet

Kontrolóri zistili, že centrum externistom vyplácalo peniaze, aj za to, čo neurobili.

Dušan Čaplovič. TASR/M.SvítokV rezorte ministra školstva Dušana Čaploviča je problém. Kontrolóri našli v hospodárení jeho podriadených prešľapy za 1,7 milióna eur. Ide o Metodicko-pedagogické centrum – jeden z mnohých priamo riadených úradov ministerstva školstva, ktorého vedenie sa mení vždy s novou mocenskou garnitúrou. K pochybeniam došlo v časoch prvej vlády Roberta Fica.
Pracovníci centra mali podľa výsledkov kontroly neúčelne a neefektívne hospodáriť a dôjsť malo dokonca aj k bezdôvodnému obohateniu – o 131-tisíc eur. „Kontrola vyplývala z podozrenia, že istému okruhu osôb boli vyplácané odmeny za dohody o vykonaní práce nie na základe reálne vykonaných činností,“ hovorí bývalý riaditeľ úradu Ivan Pavlov.

Hľadá sa... 
„Istý okruh osôb“ mala byť zhruba tridsiatka externistov, ktorí boli na výplatnej páske centra za jeho predchodkyne Heleny Hanuljakovej.
„Inštitúcia nemá toľko zamestnancov, aby pokryla všetky činnosti, napríklad zákon o pedagogických zamestnancoch prednášali iní,“ vysvetľuje angažovanie „dohodárov“ Hanuljaková. Tvrdí, že peniaze vyplácala aj za odborné recenzie, posudky, či účasť v komisiách.
Keď však kontrolóri žiadali výkazy ich práce – nastal problém. „Dokumentácia, ktorá mala dosvedčovať, že práce boli vykonané, sa u niekoho našla, u niekoho nie,“ hovorí Pavlov. A zodpovedného, zdá sa, niet. Exriaditeľka Hanuljaková tvrdí, že podklady mal jej podriadený – ekonomický riaditeľ Milan Podprocký. „Mali sme pocit, že ten to zlikvidoval, ale nevieme, prečo, či chcel kompromitovať alebo čo,“ vyhlásila. Podprocký zase tvrdí, že výplaty pre externistov išli cez jeho bývalú šéfku. Dohody boli podľa neho podpisované v čase, keď v centre ešte nepracoval a sám sa o nich dozvedel len náhodou. „Kontroloval som výdavky a prišiel som na to, že raz kvartálne sa vyplácali vyššie peniaze na nejaké účty,“ povedal HN.

Svetlo do prípadu 
Kde sa peniaze stratili a kto je za to zodpovedný? Horúci zemiak si prehadzujú nielen bývalí zamestnanci, ale aj úrady. Vedenie pedagogického centra nám odmietlo poslať správu z kontroly. „V tejto otázke odporúčame obrátiť sa na odbor kontroly ministerstva školstva,“ odkázala HN riaditeľka Henrieta Crkoňová. Rezort HN vysvetlil, že správu o následnej finančnej kontrole nie je možné podľa infozákona sprístupniť. A s otázkami na nápravné opatrenia, ktoré malo centrum po kontrole uskutočniť, nás odkázal späť na riaditeľku Crkoňovú.
Okrem ministerstva školstva skúmal prešľapy centra aj rezort financií, konkrétne Správa finančnej kontroly Bratislava. Tá šafárenie potvrdila a vyrubila centru odvod 55-tisíc eur.
„Z toho uhradilo Metodicko-pedagogické centrum 16 377 eur. Penále sa pohybuje vo výške 1 136 eur,“ informovalo tlačové oddelenie rezortu. Ani to nám však správu o výsledku kontroly a bližšie informácie o prešľapoch na centre neposlalo.
 - 22. 1. 2013 
zdroj:
http://hnonline.sk/slovensko/c1-59166110-v-skolstve-sa-safarilo-vinnika-niet

PAPIEROVÉ TAŠKY ZA 7239,- €?

Na faktúry z 02.11.2012 od dodávateľa ADP-SIEŤOTLAČ s.r.o. http://www.reklamnetasky.sk/_site/sk/produkty/katalog/ upozornil už dávnejšie "anonym".
Prieskumom zverejnených faktúr sme zistili, že papierové tašky stáli nás daňovníkov ešte viac, ako uvádzal anonym:
papierové tašky BURZA - http://www.minedu.sk/faktury/#/minedu/faktury/24062012/
papierové tašky LABE - http://www.minedu.sk/faktury/#/minedu/faktury/24072012/
papierové tašky RAF - http://www.minedu.sk/faktury/#/minedu/faktury/24082012/
papierové tašky ALFA - http://www.minedu.sk/faktury/#/minedu/faktury/24092012/
papierové tašky WILVORST - http://www.minedu.sk/faktury/#/minedu/faktury/24102012/

Všetkých tašiek aj s grafickým spracovaním a označením „Ministerstvo“ nakúpili spolu 3000 kusov za 7239,- €.

PREČO  SI  MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA NAKÚPILO PAPIEROVÉ TAŠKY ZA 7239,- €???
V čase krízy???
Suma prevyšujúca ročný príjem začínajúceho učiteľa!!!

Anonym, ktorý upozornil aj na kauzu „kvetinárstvo Orchidea“ o papierových taškách píše:
„Niekoľko stoviek kusov rozdávali zamestnancom ministerstva v závere roka“.
Luxus je zrejme jeden zo základných atribútov ministerstva školstva. Preto siahli práve
po LUXUSNÝCH TAŠKÁCH na mieru: http://www.harttasky.sk/e-shop/35_na-mieru/luxusn-taky
A čo tak asi bolo v tých luxusných papierových taškách???
P.S. Ani 60 kusov luxusných kaziet na fľašu (bordový dainel + bordový satén, béžový dainel + zlatý satén)
z nasledujúcej faktúry sa určite nerozdávali prázdne: http://crz.minedu.sk/data/att/4665.pdf 

nedeľa 19. mája 2013

VLÁDA NEMÁ PENIAZE?

V čase, keď učitelia štrajkovali sa neutrácalo
za logo, limuzíny, kvety a reklamné predmety
len v rezorte školstva. K podobným nákupom
a objednávkam dochádzalo aj na Úrade vlády
a na Ministerstve financií, tentoraz však boli
peniaze vynaložené na starostlivosť o
zamestnancov.

Nad niektorými objednávkami musia krútiť
hlavou aj zamestnanci Ministerstva financií.
Asi preto ministerstvo podpísalo 21.12. 2012
(akoby im to poradil numerológ) zmluvu o
poskytnutí služby MASÁŽ CHRBTA A ŠIJE pre
svojich zamestnancov za 9000 €.
http://www.finance.gov.sk/Components_000/EZOF/EZOFZmluva.axd?id=7921&tid=4

19.11. 2012 Úrad vlády objednáva hydroizoláciu
odhalenej betónovej podlahy vo wellness
priestoroch, výstavbu palubovky pod
hydromasážnu vaňu v ÚZ Kamzík za 3 628 € http://objednavky.vlada.gov.sk/index.php?ID=8105
a samotnú vírivú hydromasážnu vaňu za 8890 €
http://objednavky.vlada.gov.sk/index.php?ID=8106
Myslelo sa však aj na deti a za 4 932 € objednali
aj hydroizoláciu detského bazéna.
http://objednavky.vlada.gov.sk/index.php?ID=8107

29.11. 2012 úrad vlády objednáva Mobilný
tanečný parket a vozíky na prepravu tanečného
parketu pre Účelové zariadenie Bôrik za 9576 €
http://objednavky.vlada.gov.sk/index.php?ID=8758
Mobilný tanečný parket? Prečo nie. Vždy sa hodí.
Možno aj na slávnostný galavečer 13.12. 2012,
keď podpredseda vlády a minister zahraničných
vecí udeľoval ocenenia za prínos v oblasti
ľudských práv. Naňho totiž v ten istý deň
Úrad vlády objednal kvetinovú výzdobu v azda
najlepšom bratislavskom kvetinárstve za 578 €
http://objednavky.vlada.gov.sk/index.php?ID=8760
a osvetlenie a ozvučenie javiska za 2200 €
http://objednavky.vlada.gov.sk/index.php?ID=8761
Pochopiteľne nemohol chýbať kultúrny
program za 780 € + 9600 €
http://objednavky.vlada.gov.sk/index.php?ID=8994
http://objednavky.vlada.gov.sk/index.php?ID=8762

Braňo Kočan

prvý krát zverejnené 15.4. 2013
Copyright © Kočan & Crmoman

sobota 18. mája 2013

KAUZA NOTEBOOKY KŠÚ NITRA

Toto je recept na to, ako riešiť zodpovednosť svojich podriadených podľa Čaploviča:
1.                            19. január 2013                       
Krajský školský úrad v Nitre, ktorý zanikol 1. januára 2013, stihol ešte v decembri nakúpiť
notebooky za tisíce eur a vypísať výberové konanie na miesta troch pracovníkov.
„Minister školstva Dušan Čaplovič považuje minimálne za nemorálne, ak úrad v čase integrácie
s iným realizoval takýto nákup. Pán minister si dá celú záležitosť preveriť a podľa záverov prijme rozhodnutie s tým, že jednou z možností je prípadné vyvodenie personálnej zodpovednosti,“ 
povedal hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák.
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/takto-setri-statnej-sprave-nakupili-urad-ktory-zrusili.html
2.                            11. február 2013                     
Minister v januári povedal, že si dá celú záležitosť preveriť a podľa záverov prijme
rozhodnutie. Nakoniec ale rozhodovanie presunul na prednostu obvodného úradu, 
ktorému minulý týždeň napísal list.
Milan Galaba povedal, že pri výbere dodávateľa žiadali konkrétnu značku. 
Odborník na verejné obstarávanie to považuje za diskriminačné.
http://nitra.sme.sk/c/6698928/caplovic-presunul-rozhodnutie-o-notebookoch-na-prednostu.html
3.                              6. apríl 2013                         
Kontrolu nezačali - nevedia, kto ju urobí!!!
„Krajský školský úrad v Nitre patril k 31. decembru 2012 do pôsobnosti ministerstva školstva,
kam bola žiadosť o prešetrenie spomínaného obstarávania zo strany Obvodného úradu Nitra
zaslaná, no následne opätovne posunutá na Sekciu kontroly a inšpekčnej služby MV SR. Po 
posúdení podkladov inšpekcia došla k záveru, že nie je vecne kompetentná v tejto veci a 
požiadala ministerstvo financií ako gestora o usmernenie v danej záležitosti,“ 
píše sa v stanovisku ministerstva vnútra.
V predmete zákazky uviedol školský úrad údaje, ktoré sa viažu na konkrétnu značku.
Podľa zákona sa to nesmie.
4.                             28. apríl 2013                                     
„Ministerstvo vnútra iniciovalo v tejto veci medzirezortné stretnutie. Na základe odporúčania
ministerstva financií bude v najbližších dňoch zriadená vyšetrovacia skupina zložená zo
zástupcov inšpekčných služieb ministerstva vnútra a ministerstva školstva, ktorá predmetné
obstarávanie prešetrí,“ povedala Dana Pohlodová z ministerstva vnútra.
http://nitra.sme.sk/c/6782482/stat-tri-mesiace-zistoval-kto-ma-preverit-nakup-notebookov.html
5.                            1. september 2013                         
Nákup notebookov, ktorý spochybnil minister, bol podľa kontroly v poriadku!!!
Konkrétna značka notebookov bola vraj v súťaži uvedená len za účelom
stanovenia vzoru pre dodávateľov...Úrad pre verejné obstarávanie má iný názor!
"Medzirezortná kontrolná skupina sedem mesiacov po ministrovom vyhlásení dospela k záveru,
že je všetko v poriadku. Vyjadrenie ministra Dušana Čaploviča k výsledkom kontroly nám
tlačový odbor ministerstva školstva nesprostredkoval, hoci sme oň žiadali."
http://nitra.sme.sk/c/6918503/nakup-notebookov-ktory-spochybnil-minister-bol-podla-kontroly-v-poriadku.html

Milan Galaba, vedúci odboru školstva na obvodnom úrade
a bývalý prednosta krajského školského úradu.
Ostrieľaný to funkcionár:
http://www.zlatemoravce.info/2011/11/mgr-milan-galaba/

KANDRÁČOVKA 1: SAMOSPRÁVA. KDE SI SA SCHOVALA?

„Situácia vo financovaní školstva je zlá. Myslím si, že je nutné urobiť nejaké opatrenia, ale pri tom
celom mi uniká podstatný element. TÝM JE SAMOSPRÁVA. Totiž pri rokovaniach medzi vládou
a odbormi nie je zapojená. Zriaďovateľom väčšiny škôl je však práve samospráva,“
vraví riaditeľ ZŠ Považská Ľuboš Hvozdovič.
Dodáva, že zriaďovateľ by mal byť pri týchto rokovaniach. Aj preto si na škole učitelia žlté stužky
nepripli a o 5 minút 12 neprerušili vyučovanie.
http://kosice.korzar.sme.sk/c/6795288/ucitelia-vyucovanie-neprerusili-strajk-ich-sklamal.html#ixzz2SshA8wul
Naozaj, zriaďovateľ, samospráva, akosi sa nám schovávaš. Prečo???
Preskúmajme teraz spolu prípad jedného zriaďovateľa
zosobneného v postave šéfa Odboru školstva VUC Košice
Šéfa odboru školstva Košického samosprávneho kraja(KSK)
Ing. Štefana Kandráča a možno dostaneme odpoveď na otázku „prečo?“
Čomu všetkému sa šéf odboru školstva pán Kandráč venuje,
čo všetko musí robiť a riešiť?
Už od jeho nástupu do funkcie v roku 2006 je zrejmé, že sa nenudí:
- Výmena úradníkov na odbore školstva, či lepšie
povedané zabezpečenie ich dobrovoľného odchodu,
dosadenie tých „správnych“ ľudí na pozíciu riaditeľov škôl
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
- členstvo v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/5275987/majstri-na-skolach-sa-citia-pre-platy-diskriminovani.html,
- boj za odborné školy: „Ani pre štát nie je dobré, ak
mnohí absolventi gymnázií končia na úrade práce, pričom
s odbornou školou by sa vedeli lepšie uplatniť v praxi,“
tvrdí Kandráč, ktorý neštudoval na gymnáziu.
http://kosice.korzar.sme.sk/c/6327341/menej-gymnazistov-by-pomohlo-i-v-kosiciach.html
- boj proti súkromným školám:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/5594541/stredoskolakov-je-menej-kraj-zluci-skoly.html
- systematická „optimalizácia“ školskej siete:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/5498089/kraj-zmenil-siet-skol.html
http://kosice.korzar.sme.sk/c/5772879/kosicka-zupa-ide-rusit-23-stratovych-skol.html
- A to donedávna vykonával aj funkciu generálneho
manažéra Košického basketbalového extraligového
klubU BSS:
http://korzar.sme.sk/c/5390533/rokovania-bss-o-fuzii-s-roznavou-pokracuju.html
- A pritom všetkom zvláda byť aj Podpredseda Správnej rady
a technický viceprezident Súkromného centra voľného času
KOMETA Košice:
http://www.strediskokometa.sk/kontakty.htm
http://www.kometake.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5
- A nielen to. Ako vzorný reprezentant KSK sa venuje naplno
milovanej rodine, záhradke a psovi:
http://korzar.sme.sk/c/6787739/stefan-kandrac-byva-na-chate-a-miluje-sladke.html
- Jeho rodina naozaj prosperuje.
Napríklad v podnikateľskej sfére:
Ing. Marek Kandráč je určite šikovný podnikateľ:
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kandr%E1%E8&MENO=Marek&SID=0&T=f0&R=0
a nie len to:
http://www.kosice.sk/clanok.php?file=gov_2010-2014_poslanci_kandrac_marek.htm
http://www.kosice-dh.sk/index.php?id=62
Ing. Marek Kandráč do roku 2007 podnikal
vo firme SANBET s.r.o. spolu s Ing. Peterom Kandráčom
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=13108&SID=4&P=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kandr%E1%E8&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=1
Marek aj Peter zdieľajú rovnakú adresu Adlerova 17,Košice
Ing. Peter Kandráč do roku 2005 podnikal
vo firme FAROS, spol. s r.o. so samotným
Ing. Štefanom Kandráčom
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9865&SID=4&P=1
a pred tým aj vo firme WKS spol. s r.o.
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=12076&SID=4&P=1
Ing. Štefan Kandráč má naozaj už čo to za sebou:
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kandr%E1%E8&MENO=%8Atefan&SID=0&T=f0&R=1
http://dlznik.zoznam.sk/socialna-siet/ing-stefan-kandrac-1
http://foaf.sk/ludia/491019
No a pozor! Pán inžinier Marek a Peter sa stretli
v ďalšej firme HYDROWOOD s.r.o. s pani
JUDr. Alenou Rudohradskou
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=60688&SID=4&P=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Rudohradsk%E1&MENO=Alena&SID=0&T=f0&R=1
no a práve ona zabezpečuje právne služby
školám, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
čiže patria priamo pod pána Ing. Štefana Kandráča
sú to školy:
SOŠ technická, Michalovce, Partizánska 1
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Zmluvy_obj_fakt/_layouts/List_Detail_Default.aspx?WebID=b04a908f-7354-4de5-8363-298ead630a13&ListID=e06e6fa7-b11e-4ff7-8ffa-b0f112c3e3c3&ViewID=b4c0af9d-b429-4cb4-ae13-4e99263aa7a2&ItemID=75118&
Stredná odborná škola, SNV, Markušovská cesta č.4
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Zmluvy_obj_fakt/_layouts/List_Detail_Default.aspx?WebID=b04a908f-7354-4de5-8363-298ead630a13&ListID=e06e6fa7-b11e-4ff7-8ffa-b0f112c3e3c3&ViewID=b4c0af9d-b429-4cb4-ae13-4e99263aa7a2&ItemID=68484&
Gymnázium, Spišská Nová Ves, Školská 7
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Zmluvy_obj_fakt/_layouts/List_Detail_Default.aspx?WebID=b04a908f-7354-4de5-8363-298ead630a13&ListID=e06e6fa7-b11e-4ff7-8ffa-b0f112c3e3c3&ViewID=b4c0af9d-b429-4cb4-ae13-4e99263aa7a2&ItemID=53936&
Konzervatórium, Košice, Timonova 2
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Zmluvy_obj_fakt/_layouts/List_Detail_Default.aspx?WebID=b04a908f-7354-4de5-8363-298ead630a13&ListID=e06e6fa7-b11e-4ff7-8ffa-b0f112c3e3c3&ViewID=b4c0af9d-b429-4cb4-ae13-4e99263aa7a2&ItemID=44484&
a hlavne Obchodná akadémia, Košice, Polárna 1
http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Zmluvy_obj_fakt/_layouts/List_Detail_Default.aspx?WebID=b04a908f-7354-4de5-8363-298ead630a13&ListID=e06e6fa7-b11e-4ff7-8ffa-b0f112c3e3c3&ViewID=b4c0af9d-b429-4cb4-ae13-4e99263aa7a2&ItemID=78509&
ktorá JUDr. Alene Rudohradskej platí 550,00 € mesačne.

Už je nám všetkým určite jasné, že Košická samospráva
nemá šancu byť zapojená do rokovania medzi vládou
a odbormi. A úprimne veríme slovám pána Kandráča:
„Chceme, aby sa naše deti vedeli čo najlepšie uplatniť
na trhu práce v našom kraji“
http://kosice.korzar.sme.sk/c/6185264/buduci-stredoskolaci-spoznaju-skoly-na-jednom-mieste.html

Ing. Štefan Kandráč bol od roku 1998 poslancom mestského zastupiteľstva v Košiciach
za Stranu občianskeho porozumenia.
V roku 2002 vyhral konkurz na šéfa oddelenia školstva na košickom magistráte.
Už vtedy povedal:
"Dal som si úlohu hľadať rezervy, úniky financií. V školstve sa nám zabýval určitý stereotyp, každým rokom sa prenásobia náklady koeficientom, o ktorý stúpli, ale ja to považujem za cestu ľahšieho odporu. Som presvedčený, že po prvotných peripetiách s delimitačnými protokolmi, a po obsadení oddelenia kvalitnými pracovníkmi, sa nám rezervy podarí nájsť a efektívne ich v prospech škôl využiť."
http://korzar.sme.sk/c/4652476/na-magistrate-vzniklo-oddelenie-skolstva-konkurz-na-sefa-vyhral-ing-stefan-kandrac.html
Po 11 rokoch sa jeho predsavzatia skutočne plnia:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/6684171/strajk-ucitelov-prinesie-nizsie-platy-a-vypovede.html
http://kosice.korzar.sme.sk/c/6697758/kosicka-zupa-nema-na-vyplaty-ucitelov-bude-musiet-prepustat.html
http://kosice.korzar.sme.sk/c/6790613/niektorym-skolam-v-kosickom-kraji-hrozi-zanik.html
No a na záver jedna pozitívna správa. Aj samospráva sa občas objaví v dialógu
medzi vládou a odbormi, hlavne keď ide o ich možnosť rozhodovať o financiách do škôl:
„Návrh predložil poslanec a súčasne žilinský župan Juraj Blanár (Smer-SD) niekoľko hodín
pred samotným hlasovaním v snemovni. Zmenu vsunul do nesúvisiaceho zákona o uznávaní
odborných kvalifikácií. Novela neprešla pripomienkovaním ani diskusiou v parlamentných
výboroch. Opozícia aj verejnosť sa o ňom dozvedela na poslednú chvíľu."
http://hnonline.sk/slovensko/c1-59537550-ficov-slub-ucitelom-zrazu-neplati
Pán Blanár je ďalší z radu ostrieľaných predstaviteľov SAMOSPRÁV:
http://zilina.sme.sk/c/6615034/blanar-sa-bude-o-kreslo-predsedu-kraja-uchadzat-aj-tretikrat.html

prvý krát zverejnené 12.5. 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ide o synovca a brata Štefana Kandráča"
http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2013/cislo-19/odmena-pre-znamu.html
Viac v TÝŽDENNÍKU TREND Číslo 19/2013, v predaji od 16. mája 2013
V mene našej kampane
"Vláda tvrdí, že nie sú peniaze, tak jej ich učitelia pomôžu nájsť"
ďakujeme Dušanovi Karolyimu za článok
"Odmena pre známu?"

Skrátená verzia vyšla aj v topkách:
http://www.topky.sk/cl/10/1349583/Odmena-pre-znamu--Akademia-plati-uz-dva-roky-externu-advokatku

Diskusia pod ďalším článkom k téme je výzva pre všetkých:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/6802608/skoly-platia-kosickej-pravnicke-za-externe-sluzby.html

A ešte: http://www.piestanskydennik.sk/sita-detail/?tx_kiossita_pi1[detail]=180180

to be continued
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cez infozákon sme ohľadom právnych služieb Rudohradskej získali toto:
ostatné zmluvy a faktúry sú zverejnené tu: http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Zmluvy_obj_fakt/Stranky/Faktury.aspx