štvrtok 28. novembra 2013

ZÁZRAK NA MINISTERSTVE ŠKOLSTVA

Určite ste vždy chceli mať auto, ktorému kilometre
na tachometre nestúpajú, ale naopak klesajú.
Takéto auto zázrakov vlastní ministerstvo školstva!!!
Už od roku 2001.
Servis tohto zázraku podľa "Informatívnej správy odboru vnútornej správy o stave vozového parku MŠVVaŠ SR k 31.12. 2012", ktorú sme získali cez infozákon, stál nás daňovníkov v rokoch 2009 až 2012 len 6.822,10 


Takýchto zázrakov majú na ministerstve školstva viacero:
Servis zázraku BA430GH nás stál v rokoch 2009 až 2012 zas len 12.047,91 €.

A servis zázraku BA097HM nás stál v rokoch 2009 až 2012 slabých 17.431,69 €.

zdroje:
http://tkcheck.assecosolutions.sk/ovoz/response.htm
http://www.seka.sk/ov/230D120908EC7C07122364
http://www.seka.sk/ov/BA0D2D0905C82807120F93
http://www.seka.sk/ov/0F0D0C090A7D23071305BDnedeľa 3. novembra 2013

KANDRÁČOVKA 7: "ZÁSTUPCOVIA ĽUDU"

Poslanec Rudolf Bauer, na 25. zasadnutí KSK (21.10.2013), predniesol naše spoločné stanovisko 
ku kontrole odbornej komisie zostavenej zo zamestnancov KSK vykonanej v mesiacoch september 
a október 2013 na Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice. Otvorene v ňom poukázal na všetky 
nejasnosti dôvodovej správy z tejto kontroly  a vyzval k vyvodeniu dôsledkov voči tým, ktorí  sú 
zodpovední za finančné a morálne škody.
K príslušníčkam nežného pohlavia v košickom sneme poslancov patrí aj Anna Jenčová. Tá sa 
zrejme nechala inšpirovať známou postavou detektívnych románov – Sherlockom Holmesom, 
lebo  vo svojom vystúpení s istotou presviedča  poslancov, že na OA Polárna nie je ani stopy 
po nejakom bossingu. Je však možné, že si pojem bossing pomýlila s pojmom dresing, keďže
k svojmu deduktívnemu záveru došla na základe pozorovania pohybujúcich sa učiteľov v jedálni
počas obedov.
Zasadnutia KSK sa už dlhodobo nesú v znamení  rímskeho príslovia „Keď rinčia zbrane, mlčia 
múzy“. Nerinčia tu našťastie tie skutočné zbrane. Boj prebieha v podobe slovných útokov a 
úderov pod pás. Dôkazom toho je aj poslanec Boris Farkašovský, ktorý je majstrom v boji 
zblízka. Nemá žiadne zábrany osočovať a napádať urážkami svojich kolegov. Kreativita jeho
slovného prejavu a umelecký pátos hraničiaci s výtokom zo žumpy je sprievodným javom jeho
poslaneckého pôsobenia už dlhé roky.
Starostka a poslankyňa Anna Jenčová, ktorá má rada 8 tisícové odmeny, sa priznáva, že nútiť 
zamestnancov robiť zadarmo je normálne. Aká to hlboká obhajoba skvelého riaditeľa Petra Ivana.
Podnikateľské aktivity, zárobok vyšší ako plat predsedu KSK, rodinné prepojenie s vedúcim 
odboru školstva Štefanom Kandráčom – to všetko predurčuje poslanca Borisa Farkašovského
k tomu, aby zaujal stále a pevné miesto na poslaneckej stoličke, z ktorej ho len tak ľahko nikto
nevyhodí. Keďže si na ňu už tak zvykol, že mu prirástla nielen k srdcu, ale aj k jeho postave 
pripomínajúcej zápasníka, priamo z nej rád vystreľuje svoje „nežné“ vety na adresu „iných“ poslancov.
Istotne poznáte príbeh o rytierovi Donovi Quijotovi, ktorý sa pustil do boja za spravodlivosť,
ale napokon stratil všetky svoje ilúzie o čestnom a spravodlivom svete a zničený, ponížený,
vystavený posmechu sa vrátil späť domov, aby čoskoro aj vytriezvel zo svojho poblúznenia 
a čoskoro na to zomrel. Aj učiteľ Oto Žarnay je v očiach mnohých takýmto Donom Quijotom,
lebo sa pustil do boja s veternými mlynmi, ktoré v 21. storočí predstavujú nedobytné sídlo 
moci KSK. Na zasadnutí poslancov KSK mal možnosť vystúpiť, aby dokázal poslancovi 
Farkašovskému ako aj poslankyni Jenčovej, že pravda, nech je už akýmkoľvek spôsobom 
deformovaná, sa nedá umlčať.
V záverečnom vyvrcholení našej drámy by sa Boris Farkašovský aj pobil za svojho svaťka,
alebo ako Anna Jenčová „fakty overovala“.
Predseda poslaneckého klubu smerákov Boris Farkašovský vládne v zastupiteľstve KSK naozaj 
pevnou rukou. Tak ako zavelil svojim pešiakom v rozprave, tak sa aj stalo. Poslanci teda zamietli
návrh na odvolanie riaditeľa Ivana ako aj návrh na  potrestanie jeho svaťka Štefana. Za to poslúchli 
svojho generála  v schválení opätovnej kontroly na OA Polárna, aby splnili jeho vôľu a hlavný 
kontrolór KSK mohol „kontrolovať túto školu od rána do večera“. Poďme sa teraz bližšie zoznámiť s novou postavou v našej ságe,
vzorovou členkou Farkašovského klubu:
Poslankyňa Anna Jenčová nie je v radoch poslancov KSK žiadnym nováčikom. Zverolekárstvo, 
ktorému sa predtým venovala, zavesila na klinec a dala sa na politickú kariéru. Zatiaľ prešla 
tromi stranami (KSS – HZDS – SMER).
Ak sa pri vyslovení názvu Košice mnohým vybaví meno Nora Mojsejová, tak za temer rovnakú
celebritu môžeme označiť aj starostku mestskej časti nad Jazerom v Košiciach – Annu Jenčovú.
Svojím suverénnym vystupovaním a popieraním akejkoľvek viny či zodpovednosti dokázala 
„vytrieť kocúra“ nejednému novinárovi. 
Ak patríte do skupiny občanov, ktorí zarábajú priemerný plat na Slovensku, tak zabudnite 
na to, žeby poslankyňa Jenčová vedela z takéhoto platu vyžiť. Veď nie nadarmo ako starostka
zarába 3700 eur mesačne.
V roku 2009 ešte ako členke HZDS jej za jej záslužnú činnosť schválili odmenu 8000 eur, čo sa 
nestretlo s prílišným pochopením, keďže Košice v tom čase prežívali finančnú krízu. To sa však
nedá povedať o poslancoch, ktorí jej túto odmenu odsúhlasili a pani starostka nemala to srdce 
ich veľkodušný dar odmietnuť.
http://tvnoviny.sk/spravy/regiony/kdh-je-vrcholne-nemoralne-ze-starostke-schvalili-osemtisic-eur.html
V roku 2010 sa rozhodla ešte viac nazlostiť obyčajných Košičanov, ktorí celé roky splácajú 
hypotéky alebo desiatky rokov šetria na to, aby si mohli kúpiť byt. Keďže v Košiciach sú zrejme
byty malé, kúpila si rovno až dva. Veď načo šetriť, keď ich môže mať za dobrú cenu a priamo 
na sídlisku, kde je starostkou?
Treba ešte dodať, že pani poslankyňa a starostka v jednej osobe – Jenčová býva vo svojom 
Starostka Anna Jenčová nikdy nedala dopustiť na svoj úrad. A aby obránila jeho česť, bola 
schopná urobiť všetko, ísť do akejkoľvek bitky a konfliktu s akoukoľvek organizáciou. 
Kritika jej úradu totiž automaticky v jej ponímaní znamená kritiku jej osoby. A preto neváhala
podať žalobu aj na organizáciu Transparency Internacional, ktorá  podľa jej slov “poškodila 
dobré meno tejto košickej mestskej časti, keď ju vyhodnotila ako najhoršiu v prieskume 
zameranom na to, ako samosprávy zverejňujú zmluvy a faktúry na internete.“
V roku 2011 po 15 rokoch aktívneho členstva v strane HZDS si pani Jenčová povedala, 
že presedlá koňa a skúsi šťastie u mladšieho žrebca, akým bol Róbert Fico, a tak znovu,
ako to už u nej býva zvykom,  šokovala poslancov, keď vyhlásila, že sa vzdáva členstva 
v HZDS a vstupuje do strany SMER. Podľa jej vyjadrenia pre agentúru TASR odišla 
preto, lebo hnutie HZDS opustili v meste takmer tri štvrtiny členov. Smutný koniec éry HZDS 
zanechal na jej duši zrejme trpké spomienky.
V roku 2013 sa pani starostka už nemohla dívať na to, ako si jej syn nevie nájsť v Košiciach 
zamestnanie. A preto zabojovala o jeho ďalšiu existenciu – zamestnala ho na svojom úrade 
ako referenta. Nezabudla však uviesť na pravú mieru, že jej syn je vlastne chudák, lebo  ako 
povedala pre médiá : Plat môjho syna je nižší ako ktorejkoľvek upratovačky.“
V jednom teda  pani poslankyňa a starostka Anna Jenčová 
exceluje – vo svojej straníckej oddanosti a lojálnosti  voči 
všetkým členom jej strany, ktorí boli, sú alebo budú z niečoho
upodozrievaní. Aké sú jej ďalšie politické ambície, netušíme, 
no ak SMER bude udávať aj naďalej v zastupiteľstve KSK
ten správny SMER, je možné, že sa bude zvyšovať nielen 
výška platu pani starostky, ale aj jej sebavedomie, zdravá 
arogantnosť (v straníckej terminológii SMER–u nazývaná 
„ficovská asertivita“), no aj jej túžba po lepšom a spoločensky
ešte viac uznávanom mieste. Veď po toľkých rokoch vo funkcii
starostky by to pre ňu možno aj bola zaslúžená odmena.Na úplný záver našej siedmej časti si vychutnajte niečo z pokladnice verbálneho prejavu
našich hrdinov:
to be continued

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------