utorok 10. septembra 2013

KANDRÁČOVKA 4: STRETNEME SA NA HOTELOVKE

 V štvrtej časti si predvedieme, ako sa „blízke vzťahy“ predstavené v prvých troch
 častiach nášho seriálu uplatňujú v praxi.

V roku 2011 rozvírila pokojné hladiny Hornádu mesta Košíc kauza okolo Hotelovej
akadémie na Južnej triede, školy, ktorej za zriaďovateľa šéfuje Ing. Štefan Kandráč:
                                 
Zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja (KSK)
vykonali v dňoch 19. januára až 7. apríla 2011 finančnú kontrolu v Hotelovej
akadémii v Košiciach. Kontrolóri košickej župy v hotelovej akadémii zistili až
72 porušení zákonov a finančnej disciplíny v celkovej sume 393 012 eur. 
Hlavný kontrolór podal na Krajskú prokuratúru v Košiciach oznámenie o 
podozrení z trestného činu. Závažné nedostatky boli zistené pri prenájme majetku,
v personálnej oblasti, vo verejnom obstarávaní a v účtovníctve.

Ako to už býva v podobných seriáloch, v Rade školy Hotelovej akadémie bol v 
tom čase delegovaným zástupcom KSK nikto iný ako Kandráčov svaťko Boris 
Farkašovský. Možno aj preto, že má skúsenosti s podnikaním v danej oblasti:
A práve Boris Farkašovský navrhol, aby za účasti hlavného kontrolóra VUC 
rokovala školská rada hotelovej akadémie a zaoberala sa situáciou a svoje 
stanovisko či návrhy predložila županovi Trebuľovi do konania ďalšieho 
zastupiteľstva KSK v auguste 2011.

Predstava Borisa Farkašovského sa pochopiteľne aj uskutočnila. Rada školy
zasadla a prišla na to, že má rôzne výhrady voči záverom kontroly Útvaru 
hlavného kontrolóra KSK.
- výhrady k výške vyčíslenej škody
- k tomu, že kontrola neprebehla obvyklým spôsobom na mieste
- že bola použitá nie celkom bežná metodika postupov a výpočtov
Školská rada preto požiadala cestou úradu kraja o nezávislú kontrolu samotný 
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Župan Zdenko Trebuľa neváhal  a o nezávislú 
kontrolu hneď a zaraz NKÚ aj požiadal. Ani vedúci odboru školstva (Borisov 
svaťko) Štefan Kandráč s tým žiaden problém nemal "Kontrola NKÚ môže do
toho priniesť viac svetla“ pre novinárov dodal. 
NKÚ však viac „svetla“ do prípadu, ako sme zistili cez infozákon, akosi priniesť 
vôbec  nemohlo:
                                          
          „NKÚ SR dostal podnet na vykonanie kontroly na Hotelovej akadémii v 
Košiciach. Kontrola NKÚ SR na základe tohto podnetu však nebola vykonaná.
NKÚ SR vykonáva kontrolu na základe plánu kontrolnej činnosti, ktorý schvaľuje
jeho predseda a len  v mimoriadnych prípadoch vykoná kontrolu na základe
doručeného podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, a to taktiež na 
základe rozhodnutia predsedu NKÚ SR.“

Následne sa v auguste 2011 konalo zasadnutie KSK, kde  hlavný kontrolór 
Vojtech Farkaš uviedol, že prípad začali vyšetrovať orgány činné v trestnom 
                                
konaní, no „neviem povedať, kedy sa vyšetrovanie skončí“.  
Poslanec Ján Süli vo svojom vystúpení zdôraznil, že treba riaditeľa odvolať a
nie to zbytočne odďaľovať. Župan Trebuľa,  zriaďovateľ, ktorému  zákon prikazuje
odvolať riaditeľa: “V zmysle § 3 ods. 7 Zákona o štátnej správe v školstve 
zriaďovateľ je povinný odvolať riaditeľa za závažné porušenie všeobecne 
záväzných právnych predpisov (zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v platnom znení)” však vo svojej reakcii na jeho 
vystúpenie uviedol, že to musí podľa zákona navrhnúť školská rada a treba
počkať na závery nezávislej kontroly z NKÚ.

Poslanci napokon „vzali na vedomie“ poskytnuté informácie aj vyjadrenie kontrolóra
s tým, že ďalšiu informáciu by mali dostať na zasadaní v októbri 2011. 
A tak to presúvajú zo zasadnutia na zasadnutie až po dnes (alebo až kým nepomrú?)
                    Jún 2013 
               August 2013 
Čudujete sa prečo Župan Trebuľa a Kandráčov svaťko B. Farkašovský tak
štekali po hlavnom kontrolórovi? No zjavne mal v jeho kresle sedieť niekto,
kto by im bol isto viac po srsti: http://www.sme.sk/c/4050584/kontrolora-vybrali-zrebom.html
Čo dodať na záver? Ani 72 porušení zákonov a finančnej disciplíny a oznámenie o 
podozrení z trestného činu, ktoré skúmala krajská prokuratúra, „nevykrútilo krk" 
riaditeľovi Hotelovej akadémie na Južnej triede Gabrielovi Haščákovi. Čuduj sa svete,
v septembri 2011 za prešľapy vo výške takmer 400-tisíc eur potrestal župan Z. Trebuľa
riaditeľa Hotelovej akadémie Gabriela Haščáka symbolickou zrážkou z platu po dobu 
6 mesiacov vo výške 2 400 eur. Trest vysoký alebo nízky pri toľkých prešľapoch? 
Urobte si záver sami. To, čo zistila polícia a čo zistila krajská prokuratúra na základe 
oznámenia o podozrení z trestného činu, ktoré podal hlavný kontrolór KSK V.Farkaš, 
nie je verejne známe.

P.S. Kto tak asi poradil Z. Trebuľovi, Š. Kandráčovi a B. Farkašovskému ideu,
ako sa vyhnúť odvolaniu riaditeľa a hodiť to celé na NKÚ, ktoré sa tým určite
nebude zaoberať? Odpoveď by bola isto zaujímavá. Nebudeme však konšpirovať
a zostaneme pri faktoch. A faktom je, že Hotelovka na Južnej triede v Košiciach
platí mesačne 400,- Eur za externé právne služby Kandráčovej známej - Judr. Alene

Zdroje pre použité informácie: 

to be continued